– Det är en jämställdhetsfråga, säger Kommunals ombudsman Maria Hansson.

Det här avtalet berör omkring 3 000 anställda i kyrkor som Pingstkyrkan, Baptistkyrkan, islamiska församlingar med flera. Avtalet är samförhandlat med Vision och cirka 200 av de anställda är medlemmar i Kommunal. Det rör sig främst om barnskötare, vaktmästare och lokalvårdare, men även en del andra yrkesgrupper.

– Det finns till exempel medlemmar som sitter och sköter radiosändningar, säger Maria Hansson.

Det förra avtalet, som Kommunal har med Arbetsgivaralliansen, löpte ut den 30 september och det nya avtalet gäller retroaktivt från den 1 oktober till den 30 september 2023. Lönerna ska höjas med i genomsnitt 500 kronor den 1 oktober åren 2020, 2021 och 2022. 

Lönerna ska fördelas lokalt och individuellt, alla får alltså inte samma löneökning.

I och med att man kan få föräldrapenningtillägget utan krav på en viss anställningstid blir de villkoren lika med hur det ser ut inom Svenska Kyrkan.

Avtalet med Svenska Kyrkan, som berör betydligt fler medlemmar, är också det klart inom kort.

En annan nyhet i avtalet för trossamfund är att ledighet med lön kan beviljas för fler tillfällen än begravning som besök på barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och vid sjuk- och hälsoundersökningar.