Kommunals avtal med SKR ger 0,3 procent mer än märket varje år till potten som ska förhandlas lokalt. Dessa pengar ska öronmärkas till yrkesutbildad personal inom vård och omsorg. Enligt förbundet ska det ge dem 0,6 procent mer i lön.

– Det är ett steg i rätt riktning men en relativt modest ökning. Jag säger inte det som en kritik mot Kommunal. Det är lätt för mig som inte förhandlar att tycka att satsningen på yrkesutbildade inom vård och omsorg borde vara större, säger Lars Calmfors.

Han tycker att satsningen på yrkesutbildade är viktigare än det engångsbelopp som också betalas ut.

– Vi tycker väl alla att de som slitit inom vård och omsorg under coronapandemin är värda engångsbeloppet. Men den extra satsningen på yrkesutbildade betyder mer för rekryteringen av personal.

Lars Calmfors har tidigare sagt att bristen på personal och behoven av rekrytering inom vård och omsorg motiverar att yrkesutbildade inom den sektorn får större löneökningar än industrin.

– Det finns starka marknadsskäl som talar för det.

Lars Calmfors menar att det finns ett stort tryck på Kommunal att se till att det blir extra satsningar inom vård och omsorg också i framtiden.

– Man brukar säga att i privata företag vill arbetsgivarna hålla lönerna nere för att öka vinsten. I offentlig verksamhet har politikerna ett motsvarande intresse av att undvika skattehöjningar. Därför verkar de föredra att leva med den brist på personal som existerar.

Enligt Lars Calmfors behöver Kommunal fortsätta att bilda opinion för fortsatta satsningar utöver industrins märke för att få politikerna att tänka om.

– Se till exempel på det stöd lärare, sjuksköterskor och poliser har fått från politiskt håll.