Den första enkätundersökningen som Kommunal gjorde med skyddsombud i äldreomsorgen, i mars, visade att 75 procent kände oro för tillgången på skyddsutrustning. Många hade tvingats arbeta utan skyddsutrustning och bara drygt hälften hade tillgång till korrekt skyddsutrustning. 

Nu ser det betydligt bättre ut. I en enkät som drygt 2518 av Kommunals skyddsombud svarat på i mitten på november, uppger endast 2 procent att det saknas skyddsutrustning på deras arbetsplats eller inom deras skyddsområde. Kommunals ordförande Tobias Baudin tycker att det är glädjande att situationen ser så mycket bättre ut.

– Nu finns det skyddsutrustning för att skydda sig, i princip överallt. Det är en avsevärd skillnad mot hur det var i våras. Samtidigt är det uppenbart att man fortfarande känner sig orolig över tillgången på skyddsutrustningen, säger Tobias Baudin.

Han syftar på att 30 procent av skyddsombuden har svarat att det fortfarande finns en oro över tillgången på skyddsutrustning. Tobias Baudin tycker att det är en anmärkningsvärt hög siffra, och säger att arbetsgivarna måste möta oron med att säkerställa att tillgången på skyddsutrustning är fortsatt god.

– Nu finns ju smittan i hela landet. Oron kan ju handla om att man inte vet hur stor smittan ska bli och om skyddsutrustningen verkligen kommer att räcka om det behövs. Det gäller att man har byggt upp ordentliga lager och att det också finns tillgängligt nära arbetsplatsen, säger Tobias Baudin. 

Man måste se till att man har personal på plats, tillsvidareanställda helst på heltid.

Tobias Baudin

I enkäten uppger också 16 procent av de som har svarat att det förekommit situationer där personal inte har arbetat i rätt skyddsutrustning, under de veckor i oktober och november som enkäten gäller.

– Det är för högt, det ska ju vara i princip noll på den siffran. 

75 procent av skyddsombuden som har svarat uppger att deras arbetsplatser/skyddsområden är bättre förberedda än i våras när det gäller exempelvis skyddsutrustning och bemanning. Drygt hälften uppger att det skett förändringar i organisationen för att hindra smittspridning under hösten. 

I sociala medier vittnar personal i äldreomsorgen att de fortfarande tvingas jobba resurspass, alltså täcka upp på andra arbetsplatser än sin egen för att komma upp i heltid. Många menar att det ökar risken för smittspridning. Tobias Baudin säger att det framför allt är i bemanningsfrågorna som arbetsgivarna brister.

– Man måste se till att man har personal på plats, tillsvidareanställda helst på heltid, men att man bygger upp exempelvis så kallade bemanningspooler, där man vet att människor kommer att behöva vara hemma, och då måste man se till att man bygger upp en ordinarie personalstyrka på plats.

Tobias Baudin säger att arbetsgivarna har haft gott om tid på sig att få ordning på det, men att det är hans största oro om de verkligen har gjort det.

– Det kommer ju bli tydligt nu när vi uppenbarligen är inne i en andra våg som vi inte vet hur hög den kommer bli.

Nej, det är inte så smart att bygga upp verksamheten på timanställningar. Det blir sämre kvalitet och det drabbar de äldre.

Tobias Baudin

Debatten om äldreomsorgen har tagit ny fart de senaste dagarna, sedan Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i tisdags presenterade sin förödande kritik mot hur regionerna skött vården på äldreboendena under pandemin. Tobias Baudin säger att han tyvärr inte är förvånad över Ivo:s kritik. 

– Det här visar på det vi redan känner till. Hur pass mycket brister det finns i äldreomsorgen och att det är otroligt viktigt att det finns tillgång på läkare, för det är de som måste göra den medicinska bedömningen.

Häromdagen släppte Kommunal en rapport om äldreomsorgen före och efter corona. I den har de frågat medlemmar om det varit svårare att få tag i läkare under pandemin än innan. 

– Det har inte varit svårare, det varit lika svårt innan pandemin. Det är något som måste åtgärdas, tillgången på den medicinska bedömningen, säger Tobias Baudin. 

Han säger att han innan pandemin känt sig tjatig när han lyft med partiledare, arbetsgivare och andra beslutsfattare att det varit för stort fokus på sjukvården och att de största utmaningarna finns i äldreomsorgen. 

– Jag tycker ingen har verkat vilja lyssna på mig och på Kommunal. Men nu kommer det fram att det här är inte enkla jobb. Nej, det är inte så smart att bygga upp verksamheten på timanställningar. Det blir sämre kvalitet och det drabbar de äldre. Det känns som en stor sorg i hjärtat att det skulle behövas den här pandemin och tusentals döda äldre för att man verkligen skulle få upp ögonen.

Ivo har inte intervjuat undersköterskor och vårdbiträden i sin granskning. Vad tänker du om att de inte pratat med era medlemmar?

– Jag tycker det är väldigt tråkigt men tyvärr så speglar det hela pandemin. Jag är förvånad över myndigheters och många andras syn på äldreomsorgen. Det har någonstans känts hela tiden som att det är inte så viktigt. Ta bara det här med skyddsutrustning, där Folkhälsomyndigheten in i det sista höll i att man behöver inte ens ha munskydd när man jobbar med misstänkt eller bekräftade med covid-19. Det är ju arbetarkvinnor som bär upp svensk äldreomsorg och de verkar det inte vara lika noga att prata med.