– I grund och botten handlar det om att arbetsgivarna måste göra de åtgärder som krävs. Man måste se till att man har vikariepooler, att man har personal som har utbildning. Har man inte gjort det blir det bekymmersamt, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Är det inte naturligt att boenden som drabbats hårdare hade fler timvikarier?

– Ja sjukskrivningstalen har gått upp hos personalen, visst är det så. För mig är det inte överraskande, men oavsett vad skälen är så har man haft större smittspridning där man har haft mycket timvikarier.

Undersökningen, som Sveriges Radios Ekot var först med att berätta om, visar också att  de boenden som drabbades hårdare hade lägre bemanning och fler anställda som gått till jobbet trots symtom. 

Det skilde sig även åt när det gäller skyddsutrustning och basala hygienrutiner.

I över hälften av de boenden med minst två fall av smitta förekom situationer där personal jobbade utan rätt skyddsutrustning, medan samma sak förekom på ungefär var fjärde boende utan smitta.

– Det som är positivt, är att tillgången till skyddsutrustning nu är betydligt bättre.

Över 90 procent svarar att man har skyddsutrustning nu hos brukare med misstänkt eller konstaterad smitta. Det är betydligt bättre än i våras, säger Tobias Baudin.

Samtidigt är det, enligt undersökningen 6 procent som svarar att de inte har tillgång till skyddsutrustning, trots att man vet att det förekommer smitta, säger han.

– Det blir bättre men det finns mycket kvar att göra.

Resultaten kommer från en rapport som ännu inte är färdig, som Kommunal kommer att gå ut med senare i veckan. Cirka hälften av landets särskilda boenden finns representerade.

I rapporten ställs också frågor om man haft lokala besöksförbud innan det nationella besöksförbudet infördes. Här visar det sig att det var en större andel av dem med flera fall av smitta som hade infört lokala besöksförbud jämfört med dem som bara hade haft ett fall.

– Det bekräftas att besöksförbud inte spelat någon roll alls, säger Tobias Baudin.

Kommunals rapport

1 531 skyddsombud och arbetsplatsombud har svarat på frågorna, 1 048 särskilda boenden finns representerade vilket motsvarar ungefär hälften av landets särskilda boenden.

Några av resultaten:

  • 39 procent av äldreboenden med flera covid-19-fall hade över 20 procent timavlönad personal. 22 procent, av äldreboenden utan smittspridning hade över 20 procent timavlönade. 
  • På äldreboenden med flera smittade ansåg 39 procent att bemanningen var tillräcklig strax innan pandemin. På äldreboenden utan smitta tyckte 50 procent att bemanningen var tillräcklig.
  • På 27 procent av äldreboendena med flera fall fanns svårigheter med att följa hygienrutinerna. På 15 procent av boendena utan smittspridning var det 15 procent som ansåg att det fanns svårigheter med hygienrutinerna.