Spridningen av coronaviruset ökar snabbt i Sverige och det blir återigen allt fler fall inom äldreomsorgen. Den 12 november sade statsepidemiolog Anders Tegnell på en presskonferens att det är viktigt att snabbt testa boende för att kunna isolera de som är sjuka.  

Men det är inte tillåtet att isolera demenssjuka mot deras vilja, och de är ofta vandringsbenägna. Det har pekats ut som en av flera orsaker till den stora smittspridningen på äldreboenden i våras. Den frågan är inte löst.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gjorde i våras en så kallad hemställan till regeringen om att de ska ändra lagen så att det blir möjligt att isolera covidsjuka också på äldreboenden. Regeringen sade nej och gav Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att titta på frågan. Folkhälsomyndigheten har föreslagit att smittskyddslagen ändras så att det blir tillåtet med isolering också på äldreboenden, men ingenting har hänt.

– Det är väldigt olyckligt att man inte har använt tiden sedan i våras med att ta fram en sådan här lagstiftning, både för att kunna skydda de som är demenssjuka men också personalen, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på SKR.

I slutet på september rapporterade Sveriges Radio att det förekommit fall där personal i våras låst in smittade demenssjuka. Greger Bengtssons uppfattning är att brist på skyddsutrustning var en stor anledning till den typen av otillåtna panikåtgärder. Han poängterar att det inte är okej med så kallade begränsningsåtgärder och att även demenssjukas rätt att röra sig fritt i sitt hem är viktig.

– Men i ett läge där det inte finns personal för att tillgodose behoven och man är i ett läge där det är personer som går runt och smittar andra, då måste man göra något. 

Han säger att en tillfällig lagstiftning som ger större befogenheter att isolera även på äldreboenden skulle ge stöd i att reglera förutsättningarna så att personalen kan göra rätt, och inte ta till den sortens otillåtna lösningar som ibland skedde i våras.

Vissa kommuner har upprättat särskilda avdelningar där smittade demenssjuka får vistas. Men även då måste de ge samtycke till att flyttas från sin bostad, vilket inte alltid är helt lätt att få från en demenssjuk. På andra håll bor personerna kvar och personalen får göra sitt bästa för att försöka se till att de inte smittar andra. Det ökar på en redan tung arbetsbelastning, menar Mikael Nordfeldt, facklig företrädare för Kommunal i Umeå. 

– Om det är en brukare som är smittad och ändå är pigg nog att röra sig omkring så måste man ju i princip bevaka att de inte rör sig runt i lokalerna, säger han. 

Samma problem finns inom funktionshinderomsorgen, där brukarna inte alltid förstår att de behöver hålla sig isolerade. Till skillnad från i våras ser allt fler kommuner också en smittspridning inom funktionshinderomsorgen, enligt Greger Bengtsson. 

– Jag pratade med en kommun som berättade att det var en person som var på daglig verksamhet och smittade några andra där. Några av dem bodde på gruppbostäder och då kom smittan in där. Men en skillnad mot äldreboenden är att det ofta bor färre på samma boende.