–  Läget i pandemin är just nu kritiskt. Vi ser en ökad smittspridning och de som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset. Beslutet innebär att vi nu får ytterligare ett verktyg för att bekämpa smittan, säger socialminister Lena Hallengren (S), enligt ett pressmeddelande.

I våras införde regeringen ett nationellt besöksförbud på äldreboenden, i början på hösten togs det bort. När smittspridningen ökade införde fler och fler kommuner lokala besöksförbud, trots att det egentligen inte varit tillåtet enligt lagen.

Nu kommer alltså en ny förordning, från och men den 21 november. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR är nöjda med beskedet.

− Äldreomsorgen är en del av samhället och ett besöksförbud är en mycket ingripande åtgärd för de boende och deras anhöriga. En sådan åtgärd ska bara användas när smittspridningen är på en sådan nivå att de äldre annars inte kan skyddas tillräckligt, det är därför bra att ett beslut baseras på lokala förhållanden, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.