Flera medier har skrivit om händelsen som först uppmärksammades av Hässleholmstidningen Frilagt. Enligt tidningen ska en anställd ha beordrats av den vikarierande enhetschefen att stanna kvar och jobba, trots att hen fått ett positivt provsvar, eftersom det var så många andra sjuka.

Dessutom ska den anställda ha påbörjat ännu ett arbetspass och då med symtom, enligt tidningen. Det pågick en smittspårning på boendet eftersom både personal och boende hade covid-19. Gruppboendet delar även omklädningsrum med hemtjänsten och ett annat boende.

Arbetsgivaren har inlett en intern utredning och kommunen har även anmält händelsen till smittskyddet i Region Skåne, som utreder händelsen som ett allvarligt brott mot smittskyddslagen.

Det var kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska som anmälde händelsen, sedan hon inte fått gehör för sitt krav att skicka hem den sjuka medarbetaren.

– Bemanningen var hårt drabbad i torsdags och de gjorde fel men nu måste vi se till att det här inte händer igen, säger Elisabet Mineur, vid tillfället tillförordnad verksamhetschef för omsorgen i Hässleholm, till SVT Nyheter Skåne.