Det var ett skyddsombud på förskolan som gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket eftersom personalen kände oro när barn på förskolan blir sjuka i symtom som skulle kunna vara covid-19, rapporterar TV4 Nyheterna. Beslutet innebär att det måste finnas tillgång till skyddsutrustning som personalen kan använda i väntan på att vårdnadshavare hämtar barn som fått symtom. 

Beslutet gäller enbart den här förskolan, men Arbetsmiljöverkets sektionschef Ulrika Scholander säger till TV4 att alla förskolor måste ha rutiner för hur personalen ska arbeta säkert och att ingen ska behöva bli smittad eller sjuk av sitt arbete.