• Stockholm: 10 av 14 pedagoger på förskolan Skogen i Hammarbyhöjden var hemma från jobbet förra veckan, flera med konstaterad corona.
  • Örebro: Österängens förskola stängd, flera i personalen har konstaterats smittade.
  • Huddinge: Förskolan Grottan stängd hela vecka 44. Flera medarbetare sjuka med symtom, öppnas på måndag eftersom många testats negativt.
  • Norrköping: Smittspårning pågår på tre förskolor.

Det är några exempel på hur coronasmittan påverkar personal och barnfamiljer runtom i Sverige. Som riktlinjerna ser ut i dag är det okej för coronasmittade föräldrar att lämna sina barn på förskolorna. Detta är något som Kommunal centralt är kritiskt mot.

– Barnskötarna är otroligt utsatta, eftersom covidsmittade föräldrar får lämna sina barn på förskolorna. Det kan finnas en rädsla med i spelet. Jag tycker att Folkhälsomyndigheten bör se över sina riktlinjer, säger Per Svensson, som är ombudsman på förbundets arbetsplats- och avtalsenhet.

I en skriftlig kommentar från Folkhälsomyndigheten till Kommunalarbetaren skriver myndigheten bland annat att barn inte smittar andra i lika hög utsträckning som vuxna. De fortsätter:

”Det är också viktigt att även små barn kan följa och få del av en pedagogisk verksamhet som förskolor ger. Däremot så bör vårdnadshavare som är sjuka enbart lämna eller hämta friska barn om det kan ske utan risk för att andra smittas. Det betyder att hämtning och lämning kanske bör ske på annat sätt än hur det brukar gå till och att det är lämpligt att föra en dialog med förskolan om hur det kan ske på bästa sätt.”

Per Svensson på Kommunal betonar skyddsombudens roll och att dessa tar upp frågan om skyddsutrustning i de fall föräldrar eller barn visar symtom.

– Om man som anställd känner oro är det ett arbetsmiljöproblem. Då är det viktigt att man tar upp det på sin arbetsplats och vänder sig till sitt arbetsplatsombud eller skyddsombud, eller till sin arbetsgivare. Då behöver man göra en riskanalys.