Resten av de totalt 20 anställda ska testas i dag, skriver tidningen Bohusläningen. 

Förskolans sex avdelningar med totalt 105 barn håller stängt till och med onsdag. Förskolan ska nu städas med speciellt medel och friska barn ska man försöka placera på andra förskolor. 

På Kommunals sektion i Uddevalla, som förskolan tillhör, har de inte mer information än det som skrivits i medierna. Monica Torstensson jobbar fackligt på sektionen och jobbar en dag i veckan på en förskola i närheten av den som drabbats av coronautbrottet.

– Ingen har hört av sig till oss och vi har inget ombud på just den förskolan.

Monica Torstensson.

I övrigt känner Monica Torstensson, som är skyddsombud på sin förskola, inte till att det varit några coronautbrott på någon av förskolorna inom deras område.

– Men visst har vi haft personal som stannat hemma för sjukdom. Så det blir tungt för de som jobbar, men vi har fått in vikarier också. Om många barn var borta kunde personalen byta förskolor i stället för att ta in vikarier, en del upplevde det som oroligt och osäkert. Vi har dock inte fått till oss att fler skulle blivit sjuka på grund av det.

Monica Torstensson säger att förskolorna skapat riktlinjer och handlingsplaner efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

– Vi har bara tagit emot en eller ett fåtal föräldrar i tamburen och haft hämtning och lämning ute. Det ser lite olika ut beroende på vilka förutsättningar man haft på förskolan.