Nu pågår diskussioner mellan regeringen, C och L om ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS.

Två alternativ har lyfts fram. Det ena är den statliga LAS-utredningens förslag, som också öppnar för andra lösningar i kollektivavtal.

Och det andra alternativet är det avtal om LAS och omställning som nyligen träffades mellan Svenskt Näringsliv och PTK, en förhandlingsorganisation för tjänstemän och akademiker. 

Det avtalet berör inte möjligheten för andra lösningar när det gäller regler för uppsägning och omställning enligt omställningsavtalet i kommuner och regioner.

– Vi vill ha kvar vårt omställningsavtal även om lagen ändras utifrån vad Svenskt Näringsliv och PTK enats om. Den möjligheten måste finnas kvar, säger Tomas Björck.

Medlingsinstitutet säger nej till LAS-utredningen därför att myndigheten anser att staten inte ska lägga sig i överenskommelser mellan fack och arbetsgivare om arbetsrätten.

I stället förordar Medlingsinstitutet lösningen att avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK blir underlag för lagstiftning, eftersom det är två av tre parter (LO säger nej) som står bakom avtalet.

Men enligt Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör, kräver det en ny LAS-utredning och remissomgång innan ett förslag till lagtext skrivs. Det rapporterar tidningen Arbetsvärlden.

Även Tomas Björck tycker att ändringar i LAS utifrån avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK kräver en sedvanlig lagstiftningsprocess, som normalt innebär utredning och remissomgång.

– Så måste det vara, säger han.

 Om regeringen väljer det alternativet kan det bli bråttom för att hinna med alla steg i lagstiftningsprocessen enligt den tidtabell som finns i januariavtalet mellan regeringen, C och L. Partierna är överens om ändringarna i LAS ska vara genomförda under 2021.

Kommunal säger liksom övriga LO nej till nuvarande LAS-utredningens förslag liksom avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

– Om det skulle vara så att något av dessa alternativ blir lag är det viktigt att vårt omställningsavtal med SKR får vara kvar, säger han.

Tobias Baudin tillägger att Kommunal också har många avtal med privata arbetsgivare som inte berörs av omställningsavtalet med SKR.

– Vår huvudlinje är att säga nej till LAS-utredningens förslag och avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Båda dessa alternativ försämrar anställningstryggheten för våra medlemmar vare sig de är offentligt eller privat anställda, säger han.

Omställningsavtalet

Omställningsavtalet gäller mellan SKR och Sobona (de kommunala företagen) samt Kommunal och de andra facken i kommuner och regioner.

Avtalet ger ökade möjligheter till kompetensutveckling för att undvika att någon sägs upp på grund av arbetsbrist. Det underlättar för dem som saknar rätt utbildning eller är visstidsanställda, sjuka och arbetsskadade att behålla jobbet eller få ett nytt.

Omställningsavtalet har även andra uppsägningsregler än vad som gäller i LAS.

En kommun har till exempel rätt att välja ut tre förskolor där de vill säga upp på grund av arbetsbrist. I det fallet ska turordningsreglerna, sist in-först ut, bara gälla vid dessa tre förskolor istället för vid alla förskolor inom hela förvaltningen. Kommunal och de andra facken har vetorätt mot vilka förskolor som i detta exempel väljs ut.Personal som då sägs upp har företrädesrätt till nya lediga tjänster i orten/kommunen, inte bara vid de arbetsställen de har sagts upp från.