Ann-Mari Karlsson arbetar inom hemtjänsten där de har fått sina tjänster hyvlade samtidigt som arbetsgivaren annonserar efter timvikarier. Hon skriver i sitt remissvar att det behövs mer trygghet, inte mindre.

”Det är lätt för er politiker och företagsledare att hitta på anledningar att göra ändringar till er favör i LAS, ni lever inte med samma osäkerhet eller marginaler som vi som utför arbetet åt er har som vardag.

Många av er har inte ens varit i närheten av den otrygghet vi arbetare får leva i med otrygga anställningar, en del av er – då tänker jag särskilt på en del politiker – har inte ens varit i närheten av ett vanligt arbetet utan gått direkt från skolan till politiken. 

Kan ni överhuvudtaget ens sätta er in i vår situation? 

  • Att behöva vända på varenda krona för att den redan låga lönen ska räcka månaden ut.
  • Att säga till barnen att vi inte kan åka på semester i år heller.
  • Att betala skyhöga hyror för att vi inte har ekonomisk möjlighet att sänka våra bostadskostnader genom att köpa vårt boende… osv, osv… 

Ni låter inte ens trovärdiga när ni kommer med ändringsförslag som gör våra anställningar än mer osäkra men får det att låta som om det skulle vara till vår fördel. Att vi är arbetare betyder inte att vi är korkade; vi förstår alltför väl att ni vill göra ändringar för att kunna roffa åt er ännu mer pengar.

Att ni skulle få ännu mer frihet att frångå turordningsregeln är skrämmande! Vad är ni gjorda av? Måste ni hela tiden bara tjäna mer och mer pengar på bekostnad av arbetstagares trygghet? 

Nej, vi behöver mer trygghet, inte mindre, så gör inga ändringar i LAS!”, skriver Ann-Marie Karlsson.

Det har kommit in drygt 8 000 remissvar till regeringen. Nästan alla är kritiska till utredningens förslag och vill att de slängs i papperskorgen.

De som är kritiska är fackliga företrädare från Kommunal och andra förbund, vänsterpartister, PRO och andra människor som vill uttrycka sin oro för vad som ska hända med anställningstryggheten.

Arbetsmiljöverket varnar för att de ändrade LAS-reglerna kan leda till sämre psykosocial arbetsmiljö med ökad oro för att bli uppsagd.

Bland de som svar som hittills kommit in så försvaras LAS-utredningens förslag av Företagarnas Riksförbund och Försäkringskassan (utom förslaget att i lag reglera arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling.) Liknande synpunkter har Advokatsamfundet.

Svenskt Näringsliv föredrar sin överenskommelse med PTK om LAS men tycker annars att lagen bör genomföras. Men Svenskt Näringsliv gillar inte att lagen ska reglera arbetsgivarnas skyldighet att ge kompetensutveckling.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) säger också nej till det förslaget om ansvar för kompetensutveckling. SKR vill även ändra de föreslagna reglerna för utökade undantag i turordningsreglerna, istället för fem undantag hos alla arbetsgivare så vill de att dessa ska vara i proportion till arbetsgivarens storlek.

Dessutom säger SKR nej till att uppsägningar av personliga skäl inte får överklagas i företag med upp till 15 anställda.

SKR gör tummen ned för förslaget att allmänt visstidsanställda ska få snabbare kvalifikationstid för företrädesrätt till nya anställningar, från tolv till nio månader och införandet av företrädesrätt under pågående anställning för dessa arbetstagare.

LO, TCO och SACO-förbund sågar utredningen. Kommunal ska inte skicka in något eget remissvar.

Det här föreslår LAS-utredningen

Alla arbetsgivare ska få undanta fem personer från turordningsreglerna, sist in-först ut, vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. I dag får företag med upp till 10 anställda göra undantag för två personer.

Möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning av personliga skäl avskaffas i företag med upp till 15 anställda. Men den uppsagde ska kunna få skadestånd om uppsägningen visar sig vara diskriminerande eller av andra skäl sakna saklig grund.

Vid omplacering ska medarbetaren redan från början, utan upplärning, klara de nya arbetsuppgifterna.

I företag med mer än 15 anställda kan den uppsagde, om det är uppenbart att uppsägningen är felaktig, få lön medan tvisten avgörs. I övriga fall blir den uppsagde utan lön efter att uppsägningstiden har gått ut.

De som har allmän visstidsanställning får snabbare företrädesrätt till nya anställningar hos arbetsgivaren, efter nio månader istället för dagens tolv månader. De får även företrädesrätt medan den allmänna visstidsanställningen pågår.