Innehållet i avtalet var klart i december förra året. Nu finns det färdiga avtalstexter som beskriver vad fack och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är överens om.

Det handlar om att så långt det är möjligt undvika att någon anställd ska behöva bli av med jobbet.

Omställningsavtalet ska göra det möjligt att på betald arbetstid utbilda dem som saknar rätt kompetens för de behov arbetsgivaren har.

– Det kan till exempel handla om barnskötare utan rätt utbildning, skolmåltidsbiträden som kan bli kockar eller att kommunen har behov av att omskola medarbetare från ett visst yrke till undersköterskor, säger Lenita Granlund.

Visstidsanställda ska inom tolv månader ha fått en individuell handlingsplan som ska göra det möjligt att få en fast anställning.

Sjuka och arbetsskadade som inte har möjlighet att fortsätta i sina nuvarande jobb ska ges möjlighet att utbilda sig till ett annat yrke hos arbetsgivaren eller till ett annat arbete på arbetsmarknaden.

Det nya omställningsavtalet börjar gälla från den 1 maj. Avtalet ersätter det tillfälliga avtal som gäller fram till dess.

– Vi har slagit ihop det med ett annat avtal om tidig omställning.

Lenita Granlund är mycket nöjd med det nya omställningsavtalet.

– Vi har velat lösa problemet med kompetensförsörjning i kommuner och regioner och att det vi tidigare har kommit överens om blir permanent.

Kommunal har tillsammans med de andra berörda facken och SKR skrivit till regeringen med krav om att staten ska vara med och betala för den kompetensutveckling som krävs för att klara framtidens behov av att rekrytera personal till välfärden. Detta även om avtalet inte förutsätter bidrag från staten.

Än så länge har de inte fått något svar på det kravet.

– Men det som nu händer i dessa coronatider visar hur viktigt det är att staten är beredd att vara beredd att betala för vår satsning. Redan nu omskolas folk i andra yrken för att kunna hjälpa till coronavården, säger Lenita Granlund.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv förhandlar om omställningsavtal i kombination med ändrade LAS-regler. Om en månad kommer en statlig utredning med förslag om ändrad arbetsrätt.

Lenita Granlund oroas över att det kan leda till lagstiftning som kan ändra förutsättningarna för det nya omställningsavtalet med SKR.

– Vi vill inte att de ändrar LAS så att de är inne och petar i vad vi nu har kommit överens om, säger hon.