I förra numret av KA berättade kommunalare om sina förväntningar inför avtalsrörelsen. Flera av dem som tidningen har talat med kräver löneökningar på tusenlappar, inte hundralappar.

Kommunal inleder i slutet av september förhandlingarna med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation). De krav som Kommunal lämnade över i slutet av förra året till SKR och Sobona ligger fast, bland annat 3 procent i löneökning plus 0,5 procent ytterligare till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.

Johan Ingelskog säger att det inte kommer några krav om ännu större löneökningar på grund av arbetet under coronapandemin.

– Vi har ju också andra krav som kostar, till exempel betalning för tiden mellan delade turer och sänkt arbetstid för till exempel nattpersonal, förklarar han.

Joakim Larsson, SKR.

SKR: ”Förstår att det finns förväntningar”

Avtal

Om Kommunal skulle få igenom dessa krav skulle lönerna för de yrkesutbildade i genomsnitt höjas med ungefär 900 kronor i månaden. Det ska jämföras med att löneökningarna i de fem senaste centrala avtalen har legat på 500–600 kronor, med undantag för undersköterskesatsningen 2016 på ytterligare 500 kronor.

Johan Ingelskog är medveten om medlemmarnas krav och förväntningar. Han säger att om Kommunal fick bestämma skulle det inte vara några problem att höja lönerna med 2 000 kronor mer i månaden.

– Men vi bestämmer inte själva. Vi möter motparter som vill ha sifferlösa avtal som kan ge noll kronor i löneökningar. Det kommer att bli tuffa förhandlingar.

Med tanke på risken för smittspridning kan man diskutera om karensavdraget är rimligt för i synnerhet personal inom vård, skola och omsorg. De kan inte jobba hemifrån.

Johan Ingelskog

Teknikföretagen, en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv, har föreslagit ett engångsbelopp till de kommunalare inom vården och omsorgen som har slitit hårt under coronapandemin. Ett engångsbelopp, där omkring hälften försvinner i skatt, höjer inte lönen och utmanar därför inte industrins märke.

Johan Ingelskog tycker att kommunalarna förtjänar högre lön, inte ett engångsbelopp som tack för extra insatser under coronapandemin.

– Men jag noterar att en tung spelare som Teknikföretagen nu för första gången erkänner att det är rimligt att våra yrkesutbildade medlemmar inom vård, skola och omsorg får något mer. Det är bra.

Johan Ingelskog är beredd att diskutera förslaget med Kommunals arbetsgivare.

– Det kan finnas olika konstruktioner för att ge våra medlemmar mer. Hur dessa konstruktioner kan se ut vill jag diskutera med våra motparter utan att låsa fast mig i en färdig modell, säger Johan Ingelskog.

Förutom löner kräver Kommunal bland annat mer hållbara arbetstider, med betalning för tiden mellan passen för dem som har delade turer, rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti samt att visstidsanställda ska få fast anställning efter tolv månader.

När Kommunals avtalsdelegation träffar  SKR och Sobona i slutet av september ska eventuella nya krav diskuteras. Johan Ingelskog säger att det till exempel kan handla om karensavdraget som Kommunal vill avskaffa för alla medlemmar.

– Med tanke på risken för smittspridning kan man diskutera om karensavdraget är rimligt för i synnerhet personal inom vård, skola och omsorg. De kan inte jobba hemifrån, fortsätter han.

Johan Ingelskog är taggad inför sin första avtalsrörelse som avtalssekreterare.

– Det kommer att bli tufft. Men vi står redo, säger han.