Att plocka upp nya redskap ur kartonger, beställa textilier och se till att smutstvätten blir tvättad blir inom kort uppgifter för undersköterskor i Region Dalarna.  

Det blir konsekvensen när regionen skär ned på den personalgrupp som i dag utför dessa arbetsuppgifter: det vårdnära serviceteamet. Regionen ska inledningsvis spara 20 miljoner kronor, något som innebär att cirka 40 tjänster väntas försvinna.  

– Jag förstår att alla behöver vara med och spara pengar, men ibland kanske man börjar i fel ände, säger Sofia Berglund, servicemedarbetare och samordnare, på Avesta lasarett.  

Hon har jobbat i det vårdnära serviceteamet sedan 2021, då det startade. Syftet med personalgruppen var att avlasta sjukvårdspersonalen, som undersköterskor, från uppgifter som till exempel kost och städning.  

Facket är oroliga för patienterna

Men nu ska alltså personalstyrkan minska med ungefär en tredjedel. Än så länge är det oklart vad som kommer att hända med de som förlorar sina jobb. Dock är arbetsgivaren skyldig att undersöka om personalen kan omplaceras till en annan tjänst.

Nu varnar Dennis Hokkanen, huvudskyddsombud på Kommunal, för att arbetsbelastningen kommer att öka för undersköterskor. Dessutom är facket oroliga för hur förändringen kan påverka patienterna.  

– Många undersköterskor undrar hur de ska hinna med allting. Det regionen hade kunnat göra i stället är att fördela besparingarna på ett annat sätt. För detta drabbar i slutändan även tredje part, säger Dennis Hokkanen.  

Risk för ökad arbetsbelastning

Men det håller inte Sofia Jarl (C), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna, med om. Hon understryker att regionen ser över hur man kan spara pengar i alla leden, till exempel bland chefer och administrativt.  

Dessutom har det vårdnära serviceteamet inte alltid varit anpassat efter vårdpersonalens behov, enligt Sofia Jarl. På vissa sjukhus och avdelningar är behoven större, på andra är behovet mindre.  

– Det är säkert så att man på vissa ställen kommer uppleva en ökad arbetsbelastning, men det här är uppgifter personalen skötte själva innan vi införde teamet för ett par år sedan. Vi tar inte heller bort det vårdnära serviceteamet, vi anpassar det i ställer efter budgeten och vårdens behov.  

Men Dennis Hokkanen på Kommunal delar inte den bilden.

– Visst kan det vara så att man inte behöver vara lika många ur det vårdnära serviceteamet på de olika lasaretten och avdelningarna, men det ändrar inte faktumet att personalen behövs. Jag tycker det rimmar dåligt att vårdpersonalen ska göra serviceuppgifterna. De har utbildat sig och valt att jobba inom vården.  

Region Dalarnas besparingar

Regionen har tagit fram en handlingsplan för hur de ska motverka ett växande underskott. Totalt vill man spara en miljard kronor. Som en del av det har man beslutat att spara 20 miljoner kronor på det vårdnära serviceteamet. Det motsvarar ungefär 40 tjänster.  

Beskedet är att neddragningarna inom det vårdnära serviceteamet kommer att ske successivt under maj 2024.