Kommunals ordförande Tobias Baudin uttrycker förvåning över att SKR står fast vid kravet på sifferlösa avtal.

Samtidigt har det i media cirkulerat uppgifter om att SKR lagt ett nollbud.

På SKR hänvisar förhandlingschef Niclas Lindahl till de avtalsyrkanden som växlades för snart ett år sedan. Då stod det klart att arbetsgivarna ville ha lokal lönebildning och sifferlösa avtal.

Har SKR lagt ett nollbud nu?

– Nej, vi har lagt ett bud om avtal där den lokala lönebildningen ska avgöra lönebildningstakten hos respektive arbetsgivare.

Men SKR vill ha ett avtal som är sifferlöst?

– Vi vill ha ett avtal som är utan centralt angivna nivåer med alla våra motparter, det är våra medlemmars önskemål. Med majoriteten av våra motparter har vi sifferlösa avtal och hittills har de inte fått noll i den lokala löneöversynen.

Varför är inte ett sifferlöst avtal ett nollbud?

– Därför att vi vet att arbetsgivarna hanterar det utifrån avtalen, man ser att medarbetarna ger stora bidrag till verksamheten, det blir inte noll.

Vi ska ju mötas någonstans i förhandlingarna. Det är många frågor som både vi och Kommunal har, och man kompromissar sig fram.

Niclas Lindahl, SKR

SKR har yrkat på sifferlösa avtal i tidigare avtalsrörelser också, men Kommunals avtal har ändå haft siffror. Hur blir det nu?

– Vi har haft kravet tidigare också, med vissa motparter är vi överens om sifferlösa avtal, med andra kommer vi inte till sifferlösa avtal. För till exempel Kommunal och läkarna är det viktigt att ha en centralt angiven siffra. Man har en lång lista när man går in i förhandlingarna och då blir det ett givande och tagande.

Så det kan bli ett avtal med siffror den här gången också?

– Ja, vi ska ju mötas någonstans i förhandlingarna. Det är många frågor som både vi och Kommunal har, och man kompromissar sig fram. Men jag vill inte föregripa hur det kommer att bli, det får förhandlingarna utvisa.

Kan man ha garantier för löneökningar i ett sifferlöst avtal?

– Nej, inte om det är sifferlöst.

Kommunals Tobias Baudin har uttryckt förvåning över att SKR fortsätter att förorda sifferlöst avtal trots vårdpersonalens insatser under coronapandemin. Har SKR övervägt något annat?

– Vi är övertygade om att kommuner och regioner ser arbetstagarnas insatser både i ett normalläge och även under den här oerhört ansträngda coronatiden, och att de utifrån den lokala lönebildningen kan möta medarbetarna.

Har SKR sagt nej till en retroaktiv löneökning?

– Det är många frågor som är föremål för förhandlingar, retroaktiviteten är en, vi har ännu inte en helhetslösning.

Kommunal yrkar på mer än vad ett eventuellt märke skulle vara, vi har att förhålla oss till att vad märket blir.

Niclas Lindahl, SKR

Sifferlöst avtal är inte lika med att det inte blir retroaktiva löneökningar?

– Nej, vi ska komma överens om från vilket datum nya löneökningar ska gälla.

Kan lokal lönebildning innebära att den retroaktiva löneökningen blir väldigt olika?

– Ja, löneökningstakten kan se olika ut hos olika arbetsgivare och för olika yrkesgrupper. Och därmed så kommer både den eventuella lönehöjningen och den eventuella retroaktiva höjningen se olika ut.

Hur ser SKR på Kommunals nya krav att karensavdraget ska slopas?

– Vi kan konstatera att det finns ett laghinder för den frågan, så man får inte kollektivavtala.

Hur ser SKR på Kommunals krav på ytterligare 0,5 till yrkesutbildade?

– Kommunal yrkar på mer än vad ett eventuellt märke skulle vara, vi har att förhålla oss till att vad märket blir. Vi har i 2019 års löneöversyn en riktad satsning på yrkesutbildade som vi träffat inom ramen för märket.

Hur går förhandlingarna?

– Det är många frågor som är uppe för arbetsmarknadens parter nu, i våras förlängdes avtalen, nu har LAS-förhandlingarna återuppstått och ett nytt märke ska på plats, andra avtal är beroende av det. Vi har skiftande tempo i förhandlingarna, vi har bra klimat vid förhandlingsbordet och vi lyssnar in och vrider och vänder för att hitta lösningar.