Tidigare har sjuksköterskor sagt upp sig i protest. Nu gör även undersköterskorna i sjukvården det.

Men SKR kan inte se ett ökat antal undersköterskor och sjuksköterskor som säger upp sig.

– Det här är en fråga som vi följer väldigt noga. På nationell nivå kan vi inte se fler uppsägningar än vanligt och det gäller både sjuksköterskor och undersköterskor. Det är ungefär samma nivåer som de senaste åren. Vi vet att det skett på vissa sjukhus, säger Jeanette Hedberg.

SKR följer frågan.

– Om det skulle ske uppsägningar i stor skala, eller där det sker, måste man titta på bakomliggande orsaker och för att verkligen veta vad det beror på. Det kräver en uppföljning på individnivå.

Samtidigt betonar Jeanette Hedberg betydelsen av arbetsmiljön.

– En sak som är jätteviktig, inte minst mot bakgrund av att det har varit ett jättetufft läge, är att jobba med arbetsmiljöfrågorna och med att förlägga arbetstiden på ett sådant sätt att möjligheten till vila och återhämtning säkerställs.

Samtidigt lyfter hon fram att det i regionerna finns en hög medvetenheten om att de anställda har haft en tuff tid med vården av covidpatienter.

–Vi vet också att flera regioner har förstärkt företagshälsovården och satt in extra resurser som exempelvis samtalsstöd för att fånga upp personal som mår psykiskt dåligt och förebygga ohälsa.