– Det blir en tung arbetsmiljö där man får lära upp ny personal på färre samtidigt som man får lägre betalt. Det känns inte bra, säger Helena Palm, sektionsordförande Kommunal Region Jämtland Härjedalen.

På kirurgen har åtta undersköterskor nyligen sagt upp sig.

– Två har sagt upp sig i protest, hur det är med de andra sex kan vi bara spekulera kring. Men arbetsmiljön kan spela in, säger Helena Palm.

Fler söker aktivt nya jobb. Under sommaren har pressen varit större eftersom patienterna både har varit fler och sjukare.

Missnöjet har växt sedan arbetsgivaren sagt upp den så kallade Östersundsmodellen. Modellen har gett högre ersättning för obekväm arbetstid än den som finns i kollektivavtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. I Östersundsmodellen viktas ob-tiden, det gör att vissa kan få 320 kronor i ob-ersättning på julafton. Det kan jämföras med drygt 108 kronor som SKR-avtalet ger.

Hur stor förlusten blir varierar beroende på hur schemat ser ut. 

– Man pratar om att man förlorar runt 2 000 kronor i månaden, säger Helena Palm som arbetar på ortopeden.

Den lägre ersättningen gör att många säger upp sig, det gäller även sjuksköterskorna som dessutom fått ett högre arbetstidsmått.

– Det är färre personer som ska utföra samma arbetsuppgifter. Många jobbar obekväma tider och får mindre för det, säger Helena Palm.

Kommunal begärde nya förhandlingar om ob-ersättningen.

– Arbetsgivaren vill inte diskutera värden, säger Helena Palm.

Undersköterskor och sjuksköterskor på kirurgen har haft möte med regionledningen, dock utan att få tydliga svar. I flera debattartiklar har läkare vid kirurgmottagningen uttryckt oro över arbetsvillkoren för undersköterskor och sjuksköterskor.

Inför regionstyrelsens sammanträde förra veckan föreslog Socialdemokraterna att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att följa upp vilka effekter de förändrade arbetsvillkoren ger. Förslaget avslogs.