– Trots att vi haft semester så har återhämtningen tagit lång tid, man är fortfarande trött och är lättirriterad hemma. Den här covidtiden har påverkat oss mycket både psykiskt och fysiskt, säger Stina Asp Larsson, undersköterska och skyddsombud på iva vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Södermanland är den region som hade flest insjuknade i covid-19 per invånare. Efter en vår med krigszonsliknande förhållanden var det knappt att alla orkade arbeta fram till semestrarna, berättar Stina Asp Larsson. 

För iva gällde under sommaren fortfarande ett fast schema med fyra arbetspass följt av två lediga pass och ledighet var sjätte helg. Ett lokalt förstärkningsavtal gav extra ersättning. Fyra veckors semester har inte varit tillräckligt. Oron är stor för en andra våg i höst.

– Jag vet arbetskamrater som pratar om att byta jobb, säger Stina Asp Larsson.

Länge rådde oklarhet om semestrarna. På lasarettet i Nyköping tog facket strid för fyra veckor och så blev det. 

– Hotet om att semestrarna skulle dras in gjorde att många mådde dåligt, säger Helena Åhlander, specialistundersköterska och skyddsombud på iva.

Förstärkningsavtalet i Region Sörmland

  • Fast schema med fyra dagar arbete och två dagar ledigt. Arbete fem helger av sex. Veckoarbetstid på 36,5 timmar. Gäller Mälarsjukhuset. På Nyköpings lasarett sker täta förändringar av ordinarie schema.
  • Ersättning med 20 procent extra på timlönen. De som går på fast schema får extra helg-ob på 100 kronor i timmen. 10 procent av varje arbetad timme avsätts till en arbetstidsbank vilket ger cirka två dagars ledighet per månad.
  • Gäller till den 31 augusti.

Från mitten av juli minskade antalet covidpatienter.

– Lika snabbt som de kom försvann de, det var som en tsunami. Men skulle de komma tillbaka? Vi gick på helspänn innan vi vågade städa ur salarna, säger hon.

Det var då det blev tillfälle att reflektera över våren, som många gånger känts övermäktig, liksom ovissheten om hur länge allt skulle pågå.

Trots att det under sommaren har blivit både extrapass och övertid har det också funnits möjlighet att använda den nya timbanken för ledighet. Även om våren var tuff ser hon en styrka i att arbetskamraterna kunde stötta varandra.

– Nu ser vi fram emot en höst utan skyddsutrustning, säger Helena Åhlander.

Enligt Kommunal har övertidsuttaget i Region Sörmland varit större än tidigare år.

– Det har varit jättetufft, det kommer ett efterspel arbetsmiljömässigt, säger Thomas Alm, förhandlare Kommunal Region Sörmland.

Förstärkningsavtalet i Region Sörmland löper ut den sista augusti.

Stina Asp Larsson, undersköterska vid Mälarsjukhuset.

Jag vet arbetskamrater som pratar om att byta jobb.

Stina Asp Larsson, undersköterska

Även i Stockholm som drabbats hårt har antalet covidpatienter minskat kraftigt.  Nyligen kom dock rapporter som tydde på en ökning.

För att ge möjlighet till fyra veckors semester har krislägesavtalet fortsatt varit aktiverat på alla akutsjukhus utom Norrtälje sjukhus som ingår i Tio Hundra AB. Detta till den sista augusti, då det upphör i hela regionen. Krislägesavtalet har ett arbetstidsmått på 48 timmar per vecka och ger kris­ersättning. Men antalet anställda som omfattats har blivit allt färre.

På Södersjukhuset i Stockholm, SÖS, lämnade undersköterskan Jeanette Ekstam, som är skyddsombud på iva, krislägesavtalet i mitten av maj. 

– Det var jätteskönt att gå ur krislägesavtalet, jag hade jobbat jättemycket. Men jag hade behövt mer än fyra veckors semester, säger hon.

Tillbaka på arbetet har hon tagit extrapass och arbetat 07.00– 21.30 för att täcka upp för semesterlediga kolleger.

 – Vi pratar om att vi nog inte orkar en andra våg, säger hon.

Krislägesavtalet i Region Stockholm

  • Ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka med en beräkningsperiod om max 4 veckor. 
  • Förutom månadslön eller timlön utgår en krisersättning på 120 procent av lönen per timme, sammantaget blir det 220 procent per timme.
  • Vid särskild nödfallsövertid höjs krisersättningen till 150 procent av lönen per timme.
  • Gäller till den 31 augusti.

På Capio S:t Göran i Stockholm är krislägesavtalet fortfarande aktiverat på iva för att fyra veckors semester ska vara möjligt.

– Det är bra, alla behöver semester, säger Pia Armasson, undersköterska och skyddsombud.

Trots de långa passen föredrar hon och kollegan Anneli Dahlqvist krislägesavtalet framför extrapass.

Vi pratar om att vi nog inte orkar en andra våg.

Jeanette Ekstam, undersköterska

På akuten gäller dock inte krislägesavtalet, där tar undersköterskorna extrapass.

– Man har beviljat semestrar. Men schemat var inte helt täckt, så det är en hel del som jobbat antingen dubbla pass eller extrapass. Det var ett sätt att säkerställa att man skulle få sin ledighet, säger Kevin Thompson, förhandlingsansvarig för Kommunal, som även han tagit extrapass.

Samtidigt anser han att det är ett problem eftersom övertidsuttaget var stort redan under våren.

Coronapandemin ledde till en kraftig minskning av antalet besök på S:t Görans akut. Samtidigt har söktrycket varit stort på akuten vid Norrtälje sjukhus, då många valt hemester.

– Jag kan säga att det varit ganska så tufft, säger Lotta Svenander, ordförande, Kommunals sektion Norrtälje. 


Så är läget på sjukhusen

Skånes universitetssjukhus, Sus

”Personalen har fått sin semester. Under sommaren går man över varannan helg. Nu finns en plan för att gå tillbaka till två helger av fem”, säger Anne-Lii Jönsson, Kommunal Lund Region Mellersta.

Blekingesjukhuset.
Blekingesjukhuset

”Det har varit en del övertid och extrapass på vårdavdelningar. Alla har fått sina semestrar som de ska. Det har nog ändå varit en ganska så lugn sommar”, säger Linda Persson, huvudskyddsombud, Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Hallands sjukhus

”Vi var bekymrade för att medlemmarna inte skulle få semester, men det bara några enstaka som fått bryta semestern”, säger Charlotte Karlsson, Kommunal Region Halland.

Länssjukhuset i Kalmar

”Vissa avdelningar har saknat folk, det var för få vikarier från början. De som pendlat sju mil från sjukhuset i Oskarshamn till Kalmar har tyckt att det varit kämpigt”, säger Larita Wigander, Kommunal Hälso-Sjukvård och Trafik Kalmar län.

Visby lasarett

”Vi har haft en lugn sommar. Nu i slutet har vi haft mer att göra, extraplatser har öppnats på lasarettet. Akuten har haft en hård arbetsbelastning”, säger Birgitta Pettersson, huvudskyddsombud Visby lasarett.

Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Sahlgrenska universitetssjukhuset

”Alla har inte fått fyra veckors semester, många har fått tre plus en eller två plus två. Det har varit jättemycket extrapass och övertid. Det har varit oerhört tungt i covidvården och man är rätt utsliten”, säger Lotta Björck, Kommunal SU Sahlgrenska.

Sahlgrenska Östra sjukhuset

”Det var mycket övertid på försommaren, nu har det lugnat ner sig. Det har varit jättetufft. Folk är trötta och slinta med all rätt”, säger Linda Aronsson Tehrani, Kommunal SU Östra.

Sahlgrenska Mölndals sjukhus

”Det har varit mycket, jobbigt både fysiskt och psykiskt. Semesterbeskeden kom sent, sommarschemat ändrades sent. Vi misstänker att det varit en hel del övertid och extrapass. Många har fått byta verksamhet och arbetsuppgifter”, säger Karin Andersson, Kommunal SU Mölndal.

Universitetssjukhuset i Linköping.
Universitetssjukhuset i Linköping

”Det var en tuff vår och i sommar har det varit fullt på sjukhusen. En del har bara fått tre veckors semester. Många är jätteoroliga för att de inte ska få den fjärde”, säger Kristina Fingal Karlsson, Kommunal Region Östergötland.

Centralsjukhuset Karlstad

”Det har inte varit en bra sommar, det har varit platsbrist och hög arbetsbelastning. Våra medlemmar har inte fått fyra veckors semester. Det är klart att det har varit extrapass”, säger Eva Jansson, Kommunal Region Värmland.

Länssjukhuset i Sundsvall, Örnsköldsviks sjukhus, Sollefteå sjukhus

”På vissa kliniker har det varit mycket övertid och extrapass. Generellt är det svårt att få tag på undersköterskor för vikariaten. Det har varit tyngre än vanligt, många har omplacerats till covidvård och det har varit tufft”, säger Tommy Sandin, Kommunal Region Västernorrland.