Enkätsvaren som sammanställts av Smittskydd Stockholm, som Ekot redovisar, visar att chefer på över 40 äldreboenden uppger att personalen vägrat arbeta eller sjukskrivit sig och att timvikarier strukit arbetspass eller tackat nej till inhopp för att de varit rädda eller oroliga för smittan. 

Ekot har pratat med en anonym undersköterska som i början av pandemin arbetade som timvikarie på ett av de hårdast drabbade äldreboendena i Stockholm. Hon beskriver hur personalens rädsla påverkar omsorgen:

– Det är klart att det blir skillnad om man är rädd för att bli smittad då vill man ju helst göra så lite som möjligt och sedan gå därifrån, så det påverkar ju kvaliteten på omsorgen i vården såklart, säger hon till Ekot.

Hon beskriver hur hon var så rädd att hon låste in sig i ett personalrum i några minuter bara för att andas. Senare insjuknade hon i covid-19, enligt Ekot.

Det har varit kaotiskt. Majoriteten av personalen har varit skräckslagna, livrädda för att de själva ska dö, eller att de ska ta med smitta hem.

Svar från äldreomsorgschef i Stockholm från Smittskydd Stockholms enkät

En liknande undersökning från Sörmland, som Ekot tagit del av beskriver att personalen i vissa fall inte heller varit säkra på att den skyddsutrustning som funnits varit tillräckligt bra eller att det helt enkelt varit brist på skyddsutrustning.

En verksamhetschef berättar i Smittskydd Stockholms enkät: ”Personal har inte vågat arbeta, en del har sjukskrivit sig på grund av det. Många vägrar fortfarande gå in till smittade/misstänkt smittade personer.” en annan chef beskriver det så här: ”Det har varit kaotiskt. Majoriteten av personalen har varit skräckslagna, livrädda för att de själva ska dö, eller att de ska ta med smitta hem.”