Ersättningen är tillfällig och föreslås gälla från den 1 juli och tre månader framåt för att personer som tillhör riskgrupper, och inte kan jobba hemifrån, ska kunna stanna hemma från jobbet.

Ersättningen är 804 kronor per dag, en schablon av beloppet i sjukpenningen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till Dagens Nyheter. 

KA har tidigare intervjuat undersköterskan och stödassistenten Melanie Bäcklin som är njurtransplanterad och har både nedsatt immunförsvar samt högt blodtryck till följd av sina mediciner.

Coronatiden har varit orolig för henne och hon har inte varit på sitt jobb sedan slutet av mars, då hon är rädd för att bli svårt sjuk i covid-19. Till en början tog hon semester och senare blev hon sjukskriven. Men hur hon ska klara sig till juli – och ännu längre om ersättningen dröjer – vet hon inte.

– Jag tycker det är ganska sent. Det är bra att de beslutat det men hur ska vi som är riskgrupper göra fram till dess? Vi har räkningar att betala. Jag låter kanske otacksam men det är verkligheten.

Kritik kommer även från den politiska oppositionen. Socialförsäkringsutskottets ordförande Maria Malmer Stenergard (M) är kritisk till att förslaget har dröjt flera månader men beskriver det som ”en bit på vägen”.

– Det är oerhört beklagligt för de här människorna som riskerar livet eller till och med tvingas ta sms-lån för att klara ekonomin, säger hon till Dagens Nyheter.

Tidigare har socialminister Lena Hallengren sagt att det kan dröja innan Försäkringskassan kan betala ut den här ersättningen eftersom det blir en stor ny arbetsgift för myndigheten.

I dagarna skickas förslaget ut på remiss. Enligt TT omfattas cirka 70 000 personer och det beräknas kosta mellan 5 och 6 miljarder kronor. Gravida och närstående till personer i riskgrupper ska inte omfattas.

Ersättningen ska heller inte gälla retroaktivt, enligt uppgift till Dagens Nyheter.

Socialstyrelsen har tidigare i en rapport tagit fram vilka som anses vara riskgrupper för covid-19, se vilka i faktarutan nedan.

KA har sökt ansvariga ministrar men får ingen intervju i dag.

Riskgrupper

Enligt Socialstyrelsen har man en ökad risk att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19 om man har mer än en av följande sjukdomar: hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.

Utöver dessa utgörs riskgruppen av personer över 70 år, personer med fetma med BMI över 40, cancer, neuromuskulär sjukdom samt intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.