För Kommunal och Tobias Baudins del står man mitt i krisen. För det är i äldreomsorgen och sjukvården de anställda hanterar de coronasmittade och sin egen rädsla för att bli smittade.

För Tobias Baudins egen del har saker blivit annorlunda. Varje vecka brukar hans sociala medier-konton fyllas av bilder från arbetsplatsbesök. Många av de besöken är omöjliga att genomföra nu.

– Mitt senaste besök var i fredags. Jag träffade en medlem på Stockholm Vatten, på ett reningsverk. På grund av corona håller jag mig i Stockholm. Jag är väldigt försiktig och vill inte störa verksamheterna. Samtidigt är det de besöken som ger mig energi och argument, säger han.

Det stora kommer att vara om vi klarar äldreomsorgen. Den är inte lika förberedd för en pandemi.

Hur gör du för att kompensera tappet av insyn och möjligheterna till relationsskapande?

– Det blir svårare. Men vi har Kommunal Direkt dit medlemmar kan vända sig. Men eftersom det är så mycket frågor om corona, så har vi öppnat en coronalinje som jag varit med och bemannat. Jag jobbar mycket med sociala medier och försöker svara på alla mejl och meddelanden för att hålla kontakten med medlemmar.

KA träffar Tobias Baudin en typisk dag i april. Det är kyligt, ömsom sol, ömsom snöflingor i luften. Håll ut, säger fotografen när Tobias Baudin ska fotograferas utan jacka utomhus.

Det är just vad många av Kommunals medlemmar behöver göra – hålla ut. För ingen vet när krisen är över. Tobias Baudin menar att Kommunal har tankarna både i nuet och framåt. För han ska påminna de politiker, arbetsgivare och andra som hyllat personal i sjukvård och äldreomsorg om att när krisen är över är det dags att visa vad hyllningarna är värda i handling.

– Vi kommer att påminna alla dem som hör av sig till oss och hyllar och vurmar. Vi ska påminna dem om att nu finns chansen att visa uppskattning. De miljarderna som ni öser över näringslivet, nu kan ni satsa dem på välfärden. Dessutom kan de se till att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren så att fler vill jobba i de branscherna. Deras tid kommer när de ska få visa handling och inte bara fina ord och applåder.

Han första maj-talar på nätet

Nyheter

Äldreomsorgen har hamnat i centrum på ett sätt som inte hör till vanligheten. Coronasmittan har tagit sig in med full kraft på många av landets äldreboenden. Pandemin har visat hur mycket som behöver göras för att förbättra villkor och arbetsmiljö för de anställda.

– Tyvärr har det behövts en pandemi för att få den uppmärksamheten. För ett år sedan bildade vi en allians för äldreomsorgen med PRO. Vi sa att det behövdes ett äldreomsorgslyft. Intresset har inte varit så överväldigande om jag uttrycker mig milt. Under valrörelsen var det ingen som pratade äldreomsorg, i princip. När vi gick in i den här krisen, för över en månad sedan, sa vi att det är bra att det är fokus på sjukvården, men det stora kommer att vara om vi klarar äldreomsorgen. Den är inte lika förberedd för en pandemi.

Nu har vi fått upp debatten, men det är oerhört frustrerande att vi fortfarande håller på och tjafsar om munskydd i äldreomsorgen.

Tobias Baudin säger att ingen lyssnade i mars, men att Kommunal tidigt förstod att det kunde ske smittspridning i äldreomsorgen.

– De som behöver äldreomsorg är i riskgrupp allihop. Vi vet tyvärr att utbildningsnivån är lägre i äldreomsorgen än i sjukvården. 30 procent har tidsbegränsade anställningar och bland dem är utbildningsnivån lägre. En undersköterska i hemtjänsten på 80-talet besökte i genomsnitt fyra brukare, i dag är man uppe i tolv per dag. Risken finns att man sprider smittan till fler. Man har inte samma möjlighet till skyddsutrustning.

Tobias Baudin menar att Kommunal var tidig med att uppmärksamma bristen på skyddsutrustning. Den 26 mars presenterades en enkät som visade att bara drygt hälften av medlemmarna i äldreomsorgen hade tillgång till skyddsutrustning.

– Vi har stångat oss blodiga för att få upp intresset. Nu har vi fått upp debatten, men det är oerhört frustrerande att vi fortfarande håller på och tjafsar om munskydd i äldreomsorgen. Tyvärr tror jag att det handlar om klass och kön.

Covid-19

Hävda skyddsstopp kan överklagas

Arbetsmiljö

Vilka förändringar behöver ske när krisen är över?

– Om man lyssnat på våra krav tidigare, som att man inte ska besöka så många i hemtjänsten och gjort jobben mer attraktiva genom bättre villkor och bättre utbildning, då hade vi fått ned smittspridningen. Om man haft färre timanställda och om man hade genomfört äldreomsorgslyftet då hade den varit mer rustad.

Finns det pengar kvar när krisen är över?

– Det är uppenbart att det vi får höra om utgiftstak och budgetregler det är ju inget problem. Det går att hitta snabba breda överenskommelser. Det är många partier som vill höja löner och satsa på välfärden. Det är kanonbra, det kommer ju en höstbudget.

Tobias Baudin känner en stark stolthet för det jobb som medlemmarna i Kommunal utför.

– Jag tror att hälften av alla jobb på den här listan över samhällsnyttiga jobb är yrken i Kommunal. Det jobb som medlemmarna gör är fantastiskt. Det skär i mitt hjärta att höra om den oro som många har. Jag blir förbannad när jag hör över dåliga arbetsgivare, men också stolt över att vara ordförande i den förening för det jobb som medlemmarna gör.

Tobias Baudin om:

Den uppskjutna avtalsrörelsen:

– Krisen har stärkt det vi drivit innan, hur viktiga de här yrkena är för att hela Sverige ska fungera. Om vi inte klarar rekryteringsbehoven så kommer det få effekter för Sverige, tillväxten och konkurrenskraften. Det har bara blivit tydligare och det är klart att vi kommer att lyfta det i avtalsrörelsen. Det är Kommunals medlemmar framför allt som tagit Sverige genom krisen.

Ersättning till riskgrupper:

– Det finns en stor oro bland många medlemmar. Det behöver absolut komma någon form av ersättning för riskgrupper. Vi kan säkert göra mer för att trycka på, men vi har otroligt många frågor just nu.

Karensdagen som (inte) försvann:

– Jag hade inte uppfattat att det bara var en schablonersättning på 700 kronor. Det får de rätta till. Man öser miljarder på det svenska näringslivet, men på de som är sjuka så pratar man om någon hundralapp hit och dit. Det duger inte.

Att det är tufft ekonomiskt att vara hemma för förkylningssymtom:

– Det är mycket farligt att chansa och gå till jobbet. Det kan mycket väl ha bidragit till smittspridningen. De timanställda får ju väldigt sällan sjuklön och det är klart som fasen att man går till jobbet med förkylning då. Sjukförsäkringen har stora brister som måste rättas till.

Att andra yrkesgrupper får mindre uppmärksamhet:

– Vi är 238 olika yrken. Vi vet att många inom förskola och skola undrar om vi ser dem och vi kan bara svara att det gör vi. Alla ska känna stöd och vi behöver göra mer, men just nu är det kris och vi måste prioritera.
 

Det viktigaste arbetsgivarna behöver göra nu:

– Fastanställ timvikarier och de arbetslösa som nu kommer in i Kommunals yrken. Se till att de får en introduktionsutbildning så att de kan göra någonting inom äldreomsorgen, sjukvården och skolan. Sedan får vi utbilda dem för framtiden. Många av dem kanske vill stanna kvar när krisen är över.