För en vecka sedan gick Kommunals ordförande Tobias Baudin ut hårt och meddelade att Kommunal kommer kräva andningsskydd av FFP2-typ för alla medlemmar som jobbar nära patienter och brukare med misstänkt eller bekräftad covid-19. Om de inte får det kommer skyddsombuden att lägga skyddsstopp, berättade Tobias Baudin.

Andningsskydd är en högre nivå av skydd än vad både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket menar behövs. Enligt dem behövs andningsskydd bara när det bildas så kallade aerosoler, alltså att viruset blir luftburet, och det utförs sällan aerosolbildande moment i äldreomsorgen.

Baserat på Kommunals krav har flera skyddsstopp lagts senaste veckan i äldreomsorgen på grund av avsaknad av andningsskydd. De har hävts direkt av Arbetsmiljöverket. Och nu backar Kommunal och slutar att uppmana till skyddsstopp om de inte får andningsskydd.

Men det ska inte ses som att de egentligen backar från kravet utan handlar om att Arbetsmiljöverket direkt häver alla skyddsstopp, säger Kommunals avtalschef Johan Ingelskog.

– Det är i princip blank copy på besluten från Arbetsmiljöverket. Att då fortsätta lägga skyddsstopp blir ju verkningslöst. Men vi kommer fortsätta markera och kräva detta i det förebyggande arbetet, säger Johan Ingelskog.

Arbetsmiljöverket säger att det finns inget som tyder på att coronaviruset är luftburet, annat än i vissa situationer framför allt inom intensivvården. Vad jag förstår säger inte WHO det heller. Vad baserar ni det på?

– Märk väl, ”det finns inget som tyder på”. Vi pratar om människors liv och hälsa. Det dör tusentals människor i den här sjukdomen. För Kommunal är det självklart att vi vidtar en extra säkerhetsåtgärd. Om du hade en maskin i en gruva där de säger att vi tror inte att den kommer orsaka skada eller dödsfall utan vi lägger oss på en lite lägre nivå – det skulle aldrig hända.

Johan Ingelskog säger att Kommunal helt enkelt tycker att det finns moment inom äldreomsorgen där de är osäkra på hur det smittar och att de därför intar en försiktighetsprincip.

– Att myndigheterna är så tvärsäkra det får stå för dem. Vi är inte så tvärsäkra.

Hade ni inte kunnat lista ut att skyddsstoppen skulle bli verkningslösa? Arbetsmiljöverket har ju varit tydliga med att de anser att andningsskydd oftast inte behövs.

– Nej, det tycker jag inte att man kunde vara säker på. Vi är lite förvånade över att myndigheten är så pass säker på sin sak.

Du tror inte att det finns risk att skyddsombud kan känna sig lurade, att ni gick ut så hårt med något som de inte hade en chans att få igenom?

– Nej det tror jag inte. Enligt arbetsmiljölagen ska man ju göra ett förebyggande arbete. Det innebär att vid risk eller misstänksamhet att liv eller hälsa står på spel så ska skyddsombuden agera. Därför är vi ganska förvånade över att Arbetsmiljöverket är så pass säkra som de är, men det får du fråga dem om. Vi är inte så säkra, säger Johan Ingelskog.

Kommunal kommer fortsatt inte tveka att lägga skyddsstopp för att få munskydd i kombination med heltäckande visir. Det var det Kommunals skyddsombud på Serafen i Stockholm krävde och där Arbetsmiljöverket gick på Kommunals linje. Johan Ingelskog säger att det ser väldigt olika ut om medlemmarna får ens den här nivån.

– Men vi bevakar det här mycket nogsamt och lägger inga fingrar mellan när det gäller att lägga skyddsstopp på det, det är det absolut lägsta kravet. Och i det förebyggande arbetet kommer vi även fortsättningsvis att kräva de högre nivåerna vid vissa moment och arbetssituationer. 

Fotnot: Här kan du läsa mer om hur Kommunal ser på skyddsutrustning och hur man ska gå till väga om man inte får tillräcklig skyddsutrustning av sin arbetsgivare (extern länk).