Kommunal och PRO lovar att under mandatperioden granska att ansvariga politiker inte försummar äldreomsorgen. De båda organisationernas ordförande, Tobias Baudin och Christina Tallberg, listar i debattartikeln några av de förslag och krav man har på området:

  • Öronmärkta resurser för äldreomsorgen i kommunerna.
  • Avskaffa minutscheman och precisionsbemanning.
  • Bättre villkor och högre löner för att kunna behålla kompetent personal och kunna rekrytera ny.

Man säger också nej till äldre-rut, som finns med i januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L. Det riskerar att öka klyftorna, skriver Baudin och Tallberg.

De varnar också för att de aviserade satsningarna på fem miljarder årligen till välfärden i kommunerna är alldeles för lite.