Kommunal har gjort en undersökning av hur många skyddsombud inom sjukvård och äldreomsorg som har brist på skyddsutrustning. 2052 skyddsombud svarade på frågorna. Högst oro finns inom hemtjänsten 75 procent av alla är oroliga över att det är eller kommer att bli brist på skyddsutrustning. Där finns också störst del av skyddsombuden som varit med om att behöva jobba utan rätt skydd.

Greger Bengtsson, SKR:s samordnare för äldreomsorgen förstår deras oro och menar att den delas av deras chefer. 

– Vi har kontakt och dialog med socialchefer och företag över hela landet. En del har redan brist på skyddsutrustning och de som inte har det befarar att de ska få det.

Skyddsutrustning (genrebild).

Covid-19

Brist på skydd inget skäl att vägra jobba

Arbetsmiljö

Hur löser de det?

– En del kommuner tillverkar skydd själva genom sin omsorg, andra har samarbeten med det lokala näringslivet som ställer om för att producera skyddsutrustning

Han ser också fram emot att det ska komma nya riktlinjer för äldreomsorgen från Folkhälsomyndigheten.

– Framförallt om i vilka lägen utrustningen behöver användas och i vilka fall de inte behöver göra det. Ibland används utrustning när den inte behövs i dag för att man är orolig. 

Har riktlinjerna varit för lite anpassade till äldreomsorgen från början?

– När man från början kom med rekommendationer för smittskyddet var det mycket anpassat till sjukvård och sjukhusmiljö.

Och det är skillnad på smittskydd i hemmiljö i hemtjänsten och på sjukhus?

– Ja, precis. Men det är lätt att vara kritisk. Det är viktigt att komma ihåg att alla riktlinjer har kommit fram på relativt kort tid. Men vi har velat ha mer. Nu verkar det komma mer i dag och det blir intressant att se.

Hur ofta har ni kontakt med Folkhälsomyndigheten?

– Vi har nästan dagliga avstämningar sju dagar i veckan.

Vår roll som fackförbund är att både lokalt och centralt ligga se till att ligga på arbetsgivarna som en hök. Se till att de skaffar fram de skydd som behövs.

Peter Larsson, Kommunal

Kommunal har också väntat med spänning på de nya riktlinjerna. Peter Larsson, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på förbundsnivå menar att tillgången på skyddsutrustning måste lösas.

– De saknas överallt. Det är oacceptabelt att skicka in personal till någon som är smittad utan skydd.

När det handlar om bussarna har Kommunal gått ut och krävt att inga passagerare ska gå på fram för att skydda busschaufförerna. Kommer ni att göra något liknande för äldreomsorgen?

– Vi har pratat om det, men det är svårare. Alla bussar ser likadana ut men så är det inte inom hemtjänsten. 

 Hur ska ni agera då?

– Vår roll som fackförbund är att både lokalt och centralt ligga se till att ligga på arbetsgivarna som en hök. Se till att de skaffar fram de skydd som behövs. 

Kommunals undersökning

2052 skyddsombud på äldreboende, hemtjänst och sjukvård svarade.

Har arbetat med Coronasmitta utan rätt skyddsutrustning: 

  • Hemtjänst: 36 procent
  • Äldreboende: 25 procent
  • Sjukvård: 28 procent

Känner oro över tillgången på skyddsutrustning:

  • Hemtjänst: 75 procent
  • Äldreboende: 68 procent
  • Sjukvård: 72 procent

Har utrustning att skydda sig själv och omsorgstagare:

  • Hemtjänst: 54 procent
  • Äldreomsorg: 63 procent
  • Sjukvård: 80 procent

Källa: Kommunal