När det gäller coronavirusets framfart händer mycket varje dag och här har fackförbunden en viktig roll. Kommunals ordförande Tobias Baudin har varit mycket tydlig och synlig exempelvis när det gäller bussförarnas arbetsmiljö.

För att skydda förarna har han uppmanat passagerare att använda bakdörr i stället för framdörr för att hindra att föraren smittas. Likaså att framdörren ska hållas stängd av samma anledning.

Tack vare tydlighet och snabbhet har denna förändring med syfte att värna bussförarna nu införts i hela Stockholms kollektivtrafik.

Exemplet i fråga är tydligt och viktigt. Vi måste alla fundera över vilka stora eller små förändringar som kan göras för att skydda de anställda som fortfarande går till jobbet så som bussförare, barnskötare eller elevassistenter.

Statsministern meddelade på en presskonferens i dag den 17 mars att man förbereder en lag som ska säkra omsorgen för barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner. Detta behövs för att göra det möjligt att stänga grundskolor och förskolor. Gymnasieskolor uppmanas att hålla undervisning på distans från i morgon den 18 mars.

Det är viktigt och bra att regeringen säkerställer hur barnen till de som arbetar och har samhällsbärande funktioner ska kunna tas om hand. I denna grupp ingår många kommunalare som arbetar i allt ifrån räddningstjänst till äldreomsorg och vård.

Att vidta åtgärder på dessa arbetsplatser så att de berörda anställda skyddas är oerhört viktigt. Därför är det bra med tydliga fackordföranden som lyfter de anställdas arbetsmiljö!