I Norrbotten har det lagts sex skyddsstopp inom äldreomsorg där skyddsombud har krävt andningsskydd med FFP2-filter. Dessa har skett i Kiruna, Gällivare och Luleå. Det har också lagts liknande skyddsstopp ibland annat Värnamo, Trelleborg och Knivsta. Alla skyddsstoppen kom efter att Kommunals ordförande Tobias Baudin gick ut och sa att facket kräver att medlemmar som jobbar med personer som har covid-19 ska ha ett bättre skydd än munskydd, det vill säga andningsskydd med ventil.

Men varken Arbetsmiljöverket eller Folkhälsomyndigheten anser att andningsskydd behövs, så länge det inte utförs aerosolbildande moment och det görs sällan i äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket har därför hävt alla skyddsstopp.

I fredags sade Kommunals avtalschef, Johan Ingelskog, till KA att Kommunal kommer att byta strategi och sluta uppmana skyddsombud att lägga dessa skyddsstopp, men att Kommunal fortfarande anser att en högre nivå av skydd behövs.

– Vi pratar om människors liv och hälsa. Det dör tusentals människor i den här sjukdomen. För Kommunal är det självklart att vi vidtar en extra säkerhetsåtgärd. Om du hade en maskin i en gruva där de säger att vi tror inte att den kommer orsaka skada eller dödsfall utan vi lägger oss på en lite lägre nivå – det skulle aldrig hända, sa Johan Ingelskog till KA.

För att se om det trots allt går att överklaga håller nu förbundet på att se över alla skyddsstopp som lagts och hävts.

– Vi får se vilka vi kan gå vidare med. Förbundet hjälper oss att se över vilka vi kan gå vidare med. Det finns lite olika ingångar i skyddsstoppen. Förbundet kan se vilka som kan vara strategiskt viktiga att gå vidare med. Sedan kan ju varje huvudskyddsombud överklaga om de vill, säger Ingela Olsson, ombudsman på Kommunal avdelning Norrbotten.

Ingela Olsson tycker att det är tragiskt att de lagda skyddsstoppen inte lett till någon förändring för medlemmarna.

– Vi tycker fortfarande att vi ska ha andningsskydd. Forskarna är inte helt på det klara med hur smittan överförs.

Hittills har det kommit in 23 skyddsstopp, flest inom äldreomsorgen, men också några inom kollektivtrafiken, till förbundet och det kommer troligtvis fler under veckan.

– Arbetsmiljöverket har dock inte skickat ut sina beslut än till skyddsombuden på några stopp, så vi väntar på att få dessa. När vi fått in alla beslut så får vi ta ställning till på vilket sätt vi ska agera, skriver Peter Larsson, ombudsman på förbundskontoret, i ett mejl.