– Vi hoppas verkligen att arbetsgivarna går oss till mötes, att så långt som möjligt ska flyttade semestrar göras frivilligt. Att de som vill och känner att de orkar ska kunna flytta semestern och sen få en ekonomisk ersättning för detta, säger Tobias Baudin.

I påskas strandade förhandlingarna om semestrarna mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och fackförbunden i kommun- och regionsektorn. Sedan har förhandlingarna återupptagits och befinner sig nu i ett slutskede, enligt Baudin.

– Det kommer att avgöras inom kort om det blir någonting eller inte. Blir det inget så är kollektivavtalet som gäller. Och där finns stora möjligheter för arbetsgivaren att flytta på semestrar. Men vi tycker det vore väldigt olyckligt att tvinga dem som nu verkligen stått i frontlinjen i kampen mot corona att få sin semester i oktober, vilket kan bli fallet.

Enligt SKR-avtalet ska det eftersträvas fyra veckors sammanhängande semester juni-augusti, men efter MBL-förhandlingar kan det dras ut till maj-september, och om särskilda skäl finns även till andra perioder. Så arbetsgivaren har stor makt över semesterförläggningen.

– Väldigt många medlemmar går ju på knäna just nu och får man inte sin semester så är vi oroliga för att sjukskrivningstalen verkligen kommer att skjuta i höjden, säger Tobias Baudin.

Kommunal vill också ha mer kompensation än kollektivavtalets maximala fem extra semesterdagar om beviljad och inledd semester avbryts.

– Skulle man få två veckor indraget vill vi att man får någon ytterligare ersättning för det.

Parterna har också diskuterat arbetsgivarnas skyldigheter att meddela beviljad semester i tid.

– Det är viktigt att man eftersträvar en viss framförhållning men det är klart att i detta exceptionella läge så skulle vi kunna diskutera de sakerna också, säger Tobias Baudin.

Är facken överens om ert förslag?

– Nej, vi har olika ingångar i det. Jag tror att andra fackförbund är mer vana att man får någon form av extra ersättning men det är mer ovanligt för våra grupper.

Kommunal har fått in rapporter från enskilda kommuner och regioner som redan nu vill flytta och ställa in semestrar. 

– Därför försöker vi hitta en central överenskommelse. Men går inte det då kommer den här frågan att bli lokal. Och då kommer det se väldigt olika ut hos olika arbetsgivare.

SKR:s biträdande förhandlingschef Jeanette Hedberg bekräftar i ett mejl att förhandlingarna är inne i ett slutskede.

” Jag hoppas att vi ska lyckas nå en överenskommelse inom kort. Det har kommit in flera olika krav från facken som vi försöker väga samman och hitta en balanserad lösning på”, skriver Jeannette Hedberg.