Vad gäller om arbetsgivaren vill dra tillbaka den semester som är beviljad?

Svar: Det besked som arbetsgivaren gett om semester är bindande. Innan arbetsgivaren återkallar semester ska den undersöka alla andra sätt som bemanningen kan lösas på.

Men om det finns synnerliga skäl kan semestern återkallas. Samtidigt ska detta ske med försiktighet och förhandling ska ske med facket. 

Måste du svara om chefen ringer på semestern?

Sommarbemanning

Kan jag tvingas jobba på semestern?

KA reder ut

Får man kompensation om semestern dras in?

Svar: Om semestern återkallas eller avbryts ska arbetsgivaren stå för de merkostnader det kan innebära, det kan handla om hyran för en stuga i fjällen som inte går att avboka.

Får man extra semesterdagar om semestern avbryts?

Svar: Ja, men bara om det gäller sommarsemestern och man är anställd i kommun, region eller ett kommunalt företag. Om man då tvingas gå in och jobba på sin sommarsemester (huvudsemestern) kompenseras man med en extra semesterdag för varje dag man arbetat, som mest kan få fem extra dagar. Men överenskommelse kan också träffas om annan kompensation.

Vad gäller om man blir sjuk på semestern?

Svar: Då ska man sjukanmäla sig och få sjuklön så att man har kvar sina semesterdagar.

Vad händer om man har semester, är på resa men inte kan komma hem som planerat?

Svar: Om man inte kan komma hem från ett resmål och inte har semester kvar, då har man inte rätt till lön. Men detta räknas inte som olovlig frånvaro, i stället kan det ses som tjänstledighet utan lön. 

Om man tagit semester men inte kommer i väg, kan man jobba i stället?

Svar: Som arbetstagare har man ingen rätt enligt lagen att ta tillbaka den semester man redan fått beviljad. Men ofta löser det sig om man pratar med sin chef.

Kan arbetsgivare kräva att jag tar semester när verksamheten stänger?

Svar: Nej, semesterlagen och gällande rutiner råder fortfarande.

Källor: Kommunal, LO-TCO Rättskydd och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner