Facket hade under fredagen ett möte med kommunen där arbetsgivaren informerade om läget. Motala följer MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) rekommendationer och planerar för ett 20-procentigt personalbortfall under sex veckor och ett 40-procentigt under två av de veckorna. Kommunen kommer att vara mer restriktiv med att bevilja semester fram till i början av maj.

– Men man kommer inte att dra in någon beviljad semester i dagsläget, säger Rosemarie Fransson. 

Hon säger vidare att ingen medlem har hört av sig till sektionen angående arbetsgivarens besked.