För några veckor sedan gick Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ut med uppmaningen: Anställ timvikarier på minst 15 dagar, bland annat för att man som timvikarie ska få rätt till sjuklön om man blir sjuk.

– Vi har pekat på de här 15 dagarna på grund av sjuklönefrågan. Och vi ser att det kan vara ett bra sätt att säkra be­manningen plus att det behövs perso­nal i flera verksamheter, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR.

Vad tycker du om att inte fler anställer på minst 15 dagar?

– Vi har pekat på att det kan underlät­ta personalförsörjningen att anställa på 15 dagar eller längre för att arbetstaga­ren ska få rätt till sjuklön. Det är dock ar­betsgivarnas sak att avgöra hur perso­nal ska anställas utifrån de behov man har i verksamheterna.

Kommunal anser att arbetsgivarna borde se om sina hus och helst tillsvidareanställa så många som möjligt av de visstidsanställda.

Jag tycker att de ska tillsvidareanställa de timavlönade och månadsavlönade vikarierna så fort det är möjligt. Det finns inget att vänta på. Anställ! Säger Lena Byström, gruppchef på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet.

Vi har fått svar från fack och/eller arbetsgivare i 47 av landets 50 befolk­ningsmässigt största kommuner och i 18 av de 21 regionerna. Hos 20 procent av arbetsgivarna anställs alla timvikarier på minst 15 dagar, hos 24 procent an­ställs några timvikarier. 27 procent sva­rar nej på frågan och 29 procent vet inte.

Däremot nyanställer nästan samtli­ga kommuner och regioner för att säkra bemanningen. Det är också vanligt att man flyttar om personal och att icke lag­stadgade verksamheter försvinner.

Kommunals fackliga företrädare tar upp flera bekymmer i coronakrisens fotspår i sina frisvar på enkäten. Bristen på skyddsutrustning är det vanligaste man tar upp, men också att semestrar återkallas och att skyddsombuden inte tillåts vara med vid riskbedömningar.

Vi frågade också om arbetsgivarna hittills använt sig av den lagliga möjlig­heten att införa så kallad nödfallsöver­tid. Här är det endast Region Stockholm som säkert säger att det kommer att bli aktuellt. En tid efter att enkäten gjordes begärde Region Stockholm att SKR utlöser krislägesavtalet.

I Region Skåne säger man att det kan bli aktuellt medan det i övriga regioner och kommunerna inte finns det behovet just nu.