Coronavirusets framfart har resulterat i krisavtal och slopat karensavdrag, men skyddet för många timanställda är lika svagt som alltid. Det beror på att skyddet för inkomstbortfall vid sjukdom skiljer sig åt beroende på vilken anställningsform man har. Tillfälligt anställda, som så kallade timanställda, har bara rätt till sjuklön för det antal dagar som arbetsgivaren har bett personen att arbeta. 

Det skulle kunna betyda att en person som rings in för att arbeta i vården i två dagar och blir smittad där och tvingas vara hemma i flera veckor, inte har rätt till sjuklön om den inte hade schema för fler dagar framåt.

Men krisläget gör att SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, nu uppmärksammar arbetsgivarna på lagen om sjuklön och menar att det kan vara bra för dem att anställa på minst 15 dagar:

– Vi är på väg ut med information till arbetsgivarna om bemanningen och hur de kan tänka kring en omfattande personalbrist. Där kommer vi att peka på att det kan underlätta personalförsörjningen att anställa på 15 dagar eller längre för att arbetstagaren ska få rätt till sjuklön, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR. 

Ni föreslår inte ännu längre anställningar eller andra former?

– Det här är vad vi föreslår i dag. Att uppmärksamma arbetsgivarna på problemet och hur skyddet ser ut. De läser cirkulären och är angelägna om att bemanningen ska fungera på bästa sätt.

Jeanette Hedberg poängterar att SKR:s grunduppfattning är att arbetsgivarna ska anställa på heltid och i första hand som tillsvidareanställning.

– Men nu är vi ett speciellt läge med Coronautbrottet där det kan bli personalbrist och då behöver vi ge arbetsgivarna stöd i hur de kan tänka för att kunna bemanna verksamheterna även över en kortare period.

Vad gäller de nya och tillfälliga reglerna för slopat karensavdrag (för första sjukdagen) menar Kommunal att de också kan påverka många timanställda:

– Vår bedömning är att även om vi på vårt område har ungefär 20 procent timavlönade så går de flesta på någon form av schema som gör att de ändå omfattas av kollektivavtalets regler, säger Malin Sjunnebo, avtalsjurist på Kommunal.

Rätt till sjuklön

Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd.

Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte.
Vid beräkning av kvalifikationstiden enligt första stycket ska tidigare anställningar hos samma arbetsgivare medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar.
Källa: Lag om sjuklön