Formellt sett är det SKR:s styrelse som fattar beslut om en arbetsgivare ska få använda sig av krislägesavtalet. 

Avtalet, om det aktiveras, gäller enbart för vissa av de anställda.

”Det gäller de medarbetare som anvisas att arbeta enligt krislägesavtalet inom IVA-verksamheterna, kan vara exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor och läkare”, svarar Region Stockholm skriftligen på Kommunalarbetarens fråga.

Hur många det kan röra framgår än så länge inte.

Avtalet innebär kraftigt höjda ersättningar men också mer flexibilitet för arbetsgivaren att styra över arbetstiden.

Arbetstidslagen sätts ut spel men samtidigt ska hänsyn tas till de anställdas säkerhet och vila.

Ersättningen enligt avtalet är förutom ordinarie lön, 120 procent per timme. Vid särskild nödfallsövertid höjs ersättningen till 150 procent per timme utöver ordinarie lön.

Krislägesavtal

• Krislägesavtalet som gäller anställda i kommuner, regioner och Sobona-företag.

• Arbetsgivaren ges stor flexibilitet vad gäller arbetstider då avtalet ersätter arbetstidslagen. • Reglerna för dygns- och veckovila anpassas. Hänsyn ska tas till de anställdas hälsa och säkerhet, vila ska säkerställas.

• Det ordinarie arbetstidsmåttet blir 48 timmar per vecka med en beräkningsperiod om max 4 veckor.

• Förutom månadslön eller timlön utgår en krisersättning på 120 % av lönen per timme, sammantaget blir det 220 % per timme.

• Vid särskild nödfallsövertid höjs krisersättningen till 150 % av lönen per timme.

• Arbetsgivarna kan också både låna ut och låna in anställda mellan varandra.

• Avtalet kan aktiveras för en yrkesgrupp, hela verksamheten eller en del av den.

Fotnot: Bilden är licenserad av Public domain via Wikimedia Commons.