– Vi är väldigt nöjda, säger Susanne Gällhagen, ombudsman på Kommunal.

Kommunal och SKL har förhandlat sedan i mars. Senast i måndags sade Kommunal nej till ett bud från SKL.

– Vi har lyckats få in lite till. Nu vet de som sticker i väg vad som ska gälla om det blir det blir en kris, säger Susanne Gällhagen.

De yrkesgrupper som berörs är bland annat räddningspersonal och vård- och omsorgspersonal.

Enligt avtalet ska en krisersättning på 120 procent av ordinarie lön betalas ut för varje arbetad timme. För en person med en månadslön på 27 000 kronor i månaden motsvarar det under en fyraveckorsperiod en lön på cirka 70 000 kronor. Vid särskild nödfallsövertid höjs krisersättningen till 150 procent av lönen.

– Egentligen är det ett avtal vi hoppas att vi aldrig ska behöva använda, vi vill ju inte ha den här typen av katastrofer, men vi kände att det var nödvändigt, säger Susanne Gällhagen.

Det är fyra kriterier som ska uppfyllas för att arbetsgivaren ska kunna aktivera avtalet. Det är Sobona och SKL som fattar beslut om avtalet sedan ska tillämpas. Samma sak gäller när avtalet ska avaktiveras.

Kriterierna som ska uppfyllas är:

  1. Att händelsen avviker från det normala.
  2. Att det inträffat en allvarlig samhällsstörning.
  3. En insats måste ske omedelbart.
  4. Att händelsen har en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

Efter att avtalet har använts ska det utvärderas.

Fakta om det nya kollektivavtalet

Avtalet berör de som arbetar vid krisläge, till exempel räddningstjänst och vård och omsorgspersonal.

Avtalet aktiveras först efter särskilt beslutsfattande av arbetsgivarparterna SKL och Sobona.

Avtalet kan tillämpas både på arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge och de som redan är anställda hos en kommun eller region.

Arbetstidslagen ersätts av bestämmelser i kollektivavtalet specialanpassade efter krissituationen.

En särskild nödfallsövertid kan tas ut.

Källa: Kommunal