Situationen inom äldreboenden och hemtjänst är alarmerande i hela landet, inte minst i Stockholm. Ingen skulle begära av en tjänsteman att hen hängde ut genom ett fönster och samtidigt jobbade framför datorn under en normal arbetsdag. Det skulle ses som en risk och en arbetsmiljö som var farlig. Ändå krävs i dag att de anställda på äldreboenden och inom hemtjänst arbetar utan ordentlig skyddsutrustning när de arbetar hos sjuka människor.

En kartläggning som Ekot har gjort visar att 43 kommuner har bekräftade falla av corona på ett eller flera av sina äldreboenden. Utöver dessa finns drygt 50 kommuner som har misstänkta fall av corona som dock inte bekräftats ännu. I Stockholms stad finns det smitta på var tredje boende.

Situationen är djupt bekymmersam både för de boende och för de som arbetar där. Både på äldreboenden och inom hemtjänsten saknas det skyddsutrustning.

Visir och munskydd ingår inte i utrusningen i hemtjänsten. Det betyder att de som arbetar är helt oskyddade om de exempelvis går hem till en pensionär som hostar.

Elisabeth Antfolk är ordförande för sektionen Privat vård och omsorg i Stockholm. Hon berättar för KA att det finns smitta på fem äldreboenden i den sektionen. Hon säger att det förs diskussioner mellan skyddsombud och arbetsplatsombud och arbetsgivare. Här försöker sektionen stötta i vilka regler och lagar de kan peka på.

Anmärkningsvärt är att luftvägssymtom hos brukare i hemtjänsten i dag inte hanteras som trolig coronasmitta, utan som vanlig säsongsinfluensa. På grund av detta saknas helt skyddsutrustning trots att Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symptom som dessa att undvika sociala kontakter eftersom det skulle kunna röra sig om covid-19.

Visir och munskydd ingår inte i utrusningen i hemtjänsten. Det betyder att de som arbetar är helt oskyddade om de exempelvis går hem till en pensionär som hostar. I dessa lägen hjälper det inte långt med busarong och arbetsbyxor.

Nu måste krafttag tas och de anställda inom äldreboende och hemtjänst måste få den skyddsutrustning som krävs. De som vårdar och tar hand om våra äldre är gör ett viktigt arbete, då måste de prioriteras när viktiga grupper ska skyddas!