Inom äldreomsorgen finns en stor del av de allra svagaste inom riskgrupperna. Personer som riskerar att bli allvarligt sjuka om de drabbas av covid-19. Björn Olsen menar att det borde läggas mer fokus på åtgärder för att begränsa smittan där.

– Vi har ett samhällssystem där äldreomsorgen är en stor och central del. Vi har skapat satelliter där vi har de mest känsliga för smitta men där ingen har koll på de personer som kommer dit för att arbeta.

Han menar att större insatser borde göras för att skydda dem.

– Det förvånar mig storligen att den biten av samhället har hamnat vid sidan av när sjukvården satts i beredskapsläge. 

Peter Larsson, Kommunal.

Covid-19

Bristen på skydd oroar facket

Arbetsmiljö

Några av de åtgärder han nämner är skyddsutrustning för personal, tester av både personal och omsorgstagare samt att begränsa antalet personal som en omsorgstagare träffar.

– Vad jag har hört kan det vara så många som 38 personer som kommer hem till någon i vissa fall. Det säger sig självt att det inte är bra ur smittspridningssynpunkt. Ju färre kontakter du har desto bättre. Antalet kontakter måste minskas. Mantrat om att skydda äldre och svaga är inte vatten värt om man inte gör det. 

I de nya riktlinjer som kommit från Folkhälsomyndigheten är ansvaret för skyddsutrustning tydligt lagt på arbetsgivarna. De ska bland annat tillhanda hålla munskydd när det finns risk för droppsmitta. Folkhälsomyndigheten menar att det är väldigt ovanligt att personer utan symtom sprider smitta, men Björn Olsen menar att smittan kan spridas den vägen och menar att skyddsutrustningen måste anpassas efter det.

– Hemtjänsten borde ha minimiberedskap med handskar, munskydd och glasögon. Det här är en extraordinär situation och de kan utsättas för smitta och även smitta.

Behöver de täcka armarna?

– Nej, det här smittar inte genom huden om det går lugnt till. Men om det är någon som är allvarligt sjuk är det bra.

Och att ha handskar är för att vi tar oss i ansiktet ofta?

– Ja, precis.

Dörrar kommer att vara öppna och ur smittspridningssynpunkt är det djupt olyckligt. Det är inte ett system som är skapat för pandemier.

Björn Olsen

Enligt de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten ska covidsjuka personer som vårdas på äldreboende vårdas i separat rum med stängd dörr. På sjukhus är rekommendationen i första hand rum med luftsluss. 

– Det skulle vara önskvärt på äldreboenden också. Dörrar kommer att vara öppna och ur smittspridningssynpunkt är det djupt olyckligt. Det är inte ett system som är skapat för pandemier. Men vi har inte det systemet att vi har luftslussar på äldreboende. 

Genom läkarkontakter vet han att det redan flyttats covidsjuka från sjukhus till äldreboende.

– Jag känner till ett fall. Och det kommer att bli fler.

Vad har du för råd till personalen som ska vårda dem?

– Skyddsutrustning. Det är viktigt. 

Marika Sundberg.

Covid-19

”Ge oss skydds­utrustning – vi sprider smittan vidare”

Debatt

En annan sak som han menar är av största vikt nu är att alla omsorgstagare får göra en behandlingsplan. En plan där de får svara på vad de vill om de själva blir smittade.

– Om de ska köras till sjukhus eller om det ska finnas en plan för palliativ omsorg på boendet.

Du menar om de i värsta fall vill dö där de bor?

– Ja, vi måste prata med anhöriga och gamla om hur de vill ha det. 

Du vill också att både personal och omsorgstagare testas, men det finns en brist på tester. Hur ska det gå till?

– Vi måste få en överblick över smittans spridning inom äldreomsorgen. Då får man skaffa fram flera. Det finns. Vi får bita huvudet av skam och fråga Kina. Vi har hört regeringen säga att det ska bli fler tester. Det är viktigt att inte glömma den här gruppen då. Jag tror att det kommer att bli politisk verkstad.

Proverna som finns är inte helt tillförlitliga.

– Nej, men det är det bästa vi har nu. De är hyfsat perfekta. De positiva svaren som visar att någon har covid-19 stämmer. Men runt fem procent av de negativa svaren är falska. Det är därför det bör kombineras med munskydd.