Personalen och smitta

Hur viktig är personalen inom äldreomsorgen för att hindra spridningen av Covid-19?

– Just personal inom hemvård och på äldreboende och andra boendeformer är verkligen nyckelgrupper i den här epidemin. De sköter ju dem som har högst risk för svår sjukdom. Det är väldigt viktigt att man får stöd i sitt arbete, både för att orka med psykiskt och för att kunna skydda sig och sina brukare.

– Den enhet som har hand om detta är Vårdhygien, som finns inom sjukvården på de större sjukhusen. De har som uppdrag att förhindra smittspridning och infektioner i vården och det inkluderar äldreboenden och liknande.

Tester och bemanning

En del röster har höjts för att testa fler inom äldreomsorgen, men hur säkra är de tester som finns? Skulle en person som testats negativ kunna gå ut direkt i arbete?

– Ett positivt test är alltid positivt, men ett negativt test ger inte garantier för att du inte är sjuk eller smittad. Man kan ha tagit testet för tidigt, man kan ha fått med sig för lite sekret, och så vidare. Därför tycker jag att i det här läget är det faktiskt bättre att tillämpa regeln om att vara hemma vid alla luftvägssymtom och två dagar till.

Björn Olsen, professor i infektionsmedicin.

Covid-19

”Sätt äldre­omsorgen i beredskaps­läge”

Nyheter

Hur ska personalen räcka till? Redan i dag är det höga sjukskrivningstal inom äldreomsorgen i många kommuner.

– Det är bättre att man kallar in rejält med personal så att man har vikarier som kan backa upp. Jag tror också att man ska ha en dialog med anhöriga till dem som har hemtjänst. Kanske kan man dra ner på antalet tillfällen, kanske kan släktingar (en del är ju hemma numera) lämna mat till sin anhöriga, kanske behöver man inte duscha så ofta och städningen kan man vänta med några månader. Det är oerhört viktigt dels att minska belastningen på dem som jobbar i den här sektorn (inte minst eftersom många är sjuka), dels att minimera det antal människor de äldre kommer i kontakt med. På samma sätt som vården ställer in allt som inte är absolut nödvändigt och akut, tycker jag att man ska dra ner på allt som inte är nödvändigt i vården av de äldre, så att personalen sparas. Och de äldre får träffa färre olika personer – varje ny person är ett nytt potentiellt smittillfälle.

Kan verkligen hemtjänstföretag kräva att anhöriga rycker in? 

– Ibland tror jag att vi är lite väl ambitiösa och fyrkantiga i Sverige, men nu är det pandemi. Det är att likna med en krigssituation. Då får man göra det bästa av situationen och dra ned på det som inte är absolut nödvändigt. Och man kan kräva att andra ställer upp, anhöriga till exempel. Om de har möjlighet. Jag tror också många anhöriga är oroliga över att det är så stor rotation i hemtjänsten och det måste man komma till rätta med. Man måste lägga om scheman så att inte en äldre person har 15 olika personer från hemtjänsten, utan högst 5. Om det leder till lite sämre standard på skötseln må det vara hänt – det är väldigt farligt att i ett läge med smitta i befolkningen låta många olika personer komma hem till en person.

Skydd

En undersökning som Kommunal gjort med över tvåtusen skyddsombud visade att 75 procent av alla som arbetar inom hemtjänsten och drygt 50 procent av dem på äldreboenden är oroliga över att inte ha tillgång till skyddsutrustning. Hur viktigt är det att de har det?

– Ja, detta är en nyckelfråga för att personalen ska känna sig trygg och må bra i sitt arbete. Vi vet alla att det råder brist på många olika saker i det här läget, eftersom det är svårt att få leveranser när hela världen vill ha samma sak. Men det är viktigt att inte äldrevård och liknande kommunala verksamheter glöms bort. Vissa av dem kommer att få vårda covid-sjuka patienter och då måste man ha korrekt utrustning. Har man däremot hand om personer som inte är smittade, gäller samma nivå på hygienen som i vanliga fall. De personer som blir smittade ska inte vårdas ihop med icke smittade personer.

Virus och smitta

I Italien och Spanien förekommer det att personal som blivit smittad i vissa fall avlidit trots att de är unga och friska. Varför blir de så sjuka? Blir du sjukare ju mer virus du utsätts för?

– Det är en fråga som många frågar. Jag har letat men inte hittat något svar på den. Det är förstås glasklart att risken att smittas är högre om du utsätts för en hög dos än en lägre, men om sjukdomen blir svårare, det har i alla fall inte jag hittat något svar på.

– Jag vill inte alls förringa att det kan finnas en risk för smitta i vården, men man måste ha klart för sig att i norra Italien grasserade smittan i hela samhället. Det är alltså inte självklart att sjukvårdspersonal som blir sjuka har blivit smittade i vården. Men visst förekom smitta i vården – man hade smittspridning inne på sjukhusen där. Det är en situation vi till varje pris måste försöka undvika i Sverige. Det är därför man är hård i vården nu, anhöriga får exempelvis inte komma och hälsa på och hjälpa till, medan vården i Italien är uppbyggd på att anhöriga hjälper till att sköta den sjuke. Det är hemskt och sorgligt att stänga ute anhöriga, men nödvändigt i ett epidemiläge.

– Vad gäller de läkare som blivit sjuka och dött var många familjeläkare som skött sina patienter medan de och patienterna åldrats tillsammans. I samhällen med familjeläkarsystem är det ofta så – man jobbar hela livet med sina familjer helt enkelt och kan jobba fast man själv är väldigt gammal. Det är förstås underbart i alla lägen utom just när man har en smittsam sjukdom som grasserar i befolkningen – de gamla i norra Italien har blivit smittade och deras äldre familjeläkare också.

– Jag hoppas innerligt att man ska kunna hålla risken för smitta bland personalen till ett minimum i Sverige. Lika viktigt är förstås att personalen undviker att smittas i vardagen och drar med smittan in i vården eller boendet. Det blir en väldigt jobbig tid, men det är otroligt viktigt att minska risken för smitta, att hålla personalen frisk och att organisera arbetet så att det inte blir allt för tungt fysiskt och psykiskt. 

– Många pratar om vården som har en tung tid framför sig och där personalen är hjältar. Det är sant, men ännu tyngre kommer det att vara, och ännu mer hjältemodiga insatser kommer att utföras inom hemtjänst och kommunala boenden. Jag brukar framhålla det.