– Om det inträffar så är det kommunerna som har det yttersta ansvaret. Skulle exempelvis personal bli sjuk, och de privata företagen inte kan lösa det själva så har kommunerna ansvaret för det, säger Greger Bengtsson på Sveriges Kommuner och Regioner, i vanliga fall samordnare för äldreomsorg men som nu jobbar med omsorgsfrågor och coronautbrottet.

Har kommunerna beredskap för en sådan utveckling?

– Samtidigt så ser vi att sjukskrivningarna har ökat i en hel del i kommuner. Det här är ju ansträngt. Det vi ser att kommunerna börjar göra är att man börjar prioritera på ett annat sätt, man styr om så att man bara utför det viktigaste, säger han.

Ett annat bekymmer är tillgången till skyddsutrustning i kommunerna, ett problem de delar med flera aktörer.

– Vi hade så sent som igår en dialog med socialchefer från alla län i Sverige. I princip allihop uttrycker en oro för att det inte ska finnas skyddsutrustning i den omfattning som behövs. Och det saknas också stöd för hur man ska göra när utrustning inte finns. Här för vi en dialog med både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen om att vi vill ha utökat stöd och vägledning för hur man ska göra.

Kommunal har gått ut med rekommendationer och stöd till skyddsombuden inom vård och omsorg i arbetet med coronaviruset, men har än så länge inte fått några signaler om att just personlig assistans skulle vara extra drabbat, enligt ombudsman Marie Boström.

SKR har också frågat kommunerna om hur det ser ut på utbildningssidan. De allra flesta har utbildningar i basala hygienrutiner. Få kommuner har gjort särskilda utbildningsinsatser men här hoppas man att Socialstyrelsens webbaserade utbildningar som lades upp för två dagar sedan ska ge det stöd som behövs i ett första skede.

– Vi och andra försöker att sprida de här utbildningarna så mycket som möjligt. Det handlar i huvudsak om att man ska använda sig av de basala hygienrutinerna, säger Greger Bengtsson. 

Efter två dagar har cirka 9500 anmälningar inkommit, enligt Karolinska Institutet som tagit fram utbildningarna på uppdrag av Socialstyrelsen.

Fotnot: Anmälningssidan för Socialstyrelsens e-utbildningar finns här