Kan jag sjukskriva mig om jag är rädd för att smittas?

Svar: Som anställd har du rätt till lön om du står till arbetsgivarens förfogande. Du ska normalt sett inställa dig på arbetsplatsen och vara beredd att utföra dina arbetsuppgifter. En arbetstagare kan inte välja att stanna hemma från jobbet av rädsla för att bli smittad av viruset utan att arbetsgivaren godtagit detta.

Vad gäller om jag är smittad men ändå inte känner mig sjuk?

Svar: Den som är smittbärare, men trots detta har arbetsförmåga, har rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan. För rätt till ersättning krävs läkarintyg.

Kan arbetsgivaren stänga mig ute från jobbet?

Svar: Arbetsgivaren har rätt att stänga av en anställd för att förhindra smittspridning utan att förhandla med facket. Detta enligt ett tillfälligt undantag som SKR, Sobona och de fackliga organisationerna kommit överens om. Vid en avstängning behåller du lönen. Du ska få reda på hur länge avstängningen gäller. Arbetsgivaren kan också avbryta avstängningen med kort varsel. Överenskommelsen gäller till och med den 31 augusti och kan förlängas. 

Får jag lön om arbetsplatsen stänger?

Svar: Om du står till arbetsgivarens förfogande har du rätt till lön även om arbetsgivaren inte kan tillhandahålla arbete. Du har även rätt till lön när arbetsgivaren uppmanar dig att inte komma till arbetet.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att jobba övertid hur mycket som helst?

Svar: Enligt lag kan arbetsgivaren beordra övertid till en viss gräns. Kollektivavtalet anger hur övertiden ersätts i tid eller pengar. En pandemi, som corona, kan göra att nödfallsövertid blir aktuellt. Uttag av nödfallsövertid/mertid ska anmälas till det lokala facket. Man kan beordras att jobba mycket mer än i vanliga fall. Men arbetsgivaren måste fortfarande ta hänsyn till arbetstagarnas hälsa och säkerhet och till exempel säkerställa vila. 

Vad innebär krislägesavtalet?

Svar: Skulle läget bli mer krisartat kan det bli aktuellt att tillämpa krislägesavtalet (ett avtal mellan fack och SKR och Sobona). Det ger arbetsgivaren stor flexibilitet vad gäller arbetstider men möjliggör också att drabbade kommuner eller regioner kan låna ut eller låna in personal av varandra. Den anställde får då särskild krisersättning utöver månads- eller timlönen.

Vad gäller med vab om skolan/förskolan stänger?

Svar: Från och med den 25 april kan föräldrar som måste vara hemma vid en eventuell stängning av förskola/skola få 90 procent av tillfällig föräldrapenning (vab). Reglerna gäller till och med september.

Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få full ersättning för att vara hemma för att ta hand om ditt barn.

Krav på läkarintyg från och med den åttonde sjukdagen är också tillfälligt borttaget.

Vad gäller med karensavdrag och sjukintyg?

Svar: Regeringen har föreslagit att slopa karensavdraget tillfälligt. Det ska till att börja med gälla från och med den 11 mars till den 31 maj. Man kommer alltså att ha rätt till sjuklön från dag ett. Den anställde får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet retroaktivt från Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Från och med den 27 mars behövs inget läkarintyg de tre första veckorna under sjukskrivningsperioden efter ett beslut från Försäkringskassan.

Källor: Försäkringskassan, Regeringen, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), LO-TCO Rättsskydd.