Enligt kollektivavtalet har arbetsgivare rätt att stänga av en anställd för att till exempel förhindra smittspridning. Innan det händer ska arbetsgivaren förhandla med den anställdes fackförbund.

Genom en överenskommelse mellan SKR, Sobona och fackliga företrädare, däribland Kommunal, görs nu ett tillfälligt undantag för att förebygga smittspridning av coronorviruset.

– Ett snabbt beslut om avstängning ligger i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse. Vid en avstängning för att förhindra smittspridning behåller medarbetaren lön och andra förmåner enligt kollektivavtalet, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR, i ett pressmeddelande.

Facken ska få information om att en anställd stängts av. Det ska ske senast efter fem dagar.

Om en anställd stängs av på grund av smitta ska hen få reda på hur länge avstängningen gäller. Arbetsgivaren ska också enligt överenskommelsen kunna avbryta avstängningen med kort varsel.

Överenskommelsen gäller till och med den 31 augusti och kan förlängas om parterna fattar beslut.

Överenskommelsen

Överenskommelsen om överläggningsskyldigheten är tidsbegränsad och gäller till och med 31 augusti. Parterna kan fatta beslut om att förlänga överenskommelsen.

Parter i överenskommelsen är arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, samt de fackliga organisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Källa: SKR