Har man rätt att sjukskriva sig om man riskerar drabbas av en farlig smitta som corona, som ju är klassat som allmänfarligt och samhällsfarligt enligt smittskyddslagen? Har vi rätt till lön om arbetsplatsen skulle stänga eller om arbetsgivaren beordrar en kollega att stanna hemma efter att ha varit utomlands? Eller kan vi få ersättning någon annanstans ifrån? 

/ Orolig vaktmästare

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Som anställda har ni bara rätt till lön om ni står till arbetsgivarens förfogande. Det innebär att ni normalt sett måste inställa er på arbetsplatsen och vara beredda att utföra era arbetsuppgifter. En arbetstagare kan således inte välja att stanna hemma från jobbet av rädsla för att bli smittad av viruset utan att arbetsgivaren godtagit detta. Situationen kan jämföras med den då en arbetstagare inte kan inställa sig på arbetsplatsen på grund av naturhinder som snökaos och liknande. Inte heller då har arbetstagaren rätt till lön, trots att man är helt utan skuld till det inträffade.

Om arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete har man rätt till lön även om arbetsgivaren inte kan tillhandahålla något arbete (till exempel på grund av brist på material från smittdrabbat land). Arbetstagaren har även rätt till lön när arbetsgivaren uppmanar den anställde att inte komma till arbetet på grund av att arbetsgivaren är rädd för smitta.

Den som blir sjuk och saknar arbetsförmåga har naturligtvis rätt till sjuklön från arbetsgivaren och sjukpenning från Försäkringskassan på vanligt sätt. Eftersom exempelvis coronasmittan klassats som allmänfarlig har den som är smittbärare, men trots detta har arbetsförmåga, rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan. För rätt till ersättning krävs läkarintyg på att arbetstagaren inte får arbeta på grund av att denne är smittad eller kan vara smittad. Någon karens finns inte när det gäller smittbärarpenning.