Myndigheterna är överens i sitt svar: att vägra utföra arbetsuppgifter eller att stanna hemma från jobbet för att man är orolig för smitta är inte arbetsrättsligt ett giltigt skäl.

Det konstaterar både Sveriges Kommuner och Regioner och Arbetsmiljöverket.

På frågan om man kan vägra vårda en smittad vårdtagare om det saknas skyddsutrustning, svarar till exempel Björne Olsson som är enhetschef på Arbetsmiljöverket:

– Nej. Du måste ta det via ditt skyddsombud, annars kan du hamna i en arbetsrättsligt knepig sits.

Coronaviruset påverkar nästan alla kommunalares jobbvardag.

Covid-19

Coronautbrottet – här är dina rättigheter

KA reder ut

Vad kan skyddsombudet kräva?

– Skyddsombudet har rätten på sin sida att ifrågasätta arbetsgivaren om den inte har gjort en ordentlig riskbedömning. Det är tvingande för arbetsgivaren att göra en stringent riskbedömning. Däri kan ligga att också ta hänsyn till individuella situationer, som utsatta riskgrupper till exempel. Om det inte fungerar kan skyddsombudet ta till skyddsstopp. Men innan man hamnar i skyddsstopp måste man ta en ordentlig diskussion med arbetsgivaren om arbetssituationer och skyddsutrustning.

Hur ska man resonera om det saknas skyddsutrustning?

– Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att den skyddsutrustning som behövs finns på plats. De borde egentligen ha tagit höjd för det här, det ingår i arbetsgivarens ansvar att vara beredd även på utbrott av olika former av smitta. Det betyder att skyddsombudet har rätten på sin sida att ta en skarp diskussion med arbetsgivaren om detta, säger Björne Olsson.

Så här råder Kommunals ombudsman Peter Larsson att man som anställd bör agera:

– Du kan påtala dina problem för din chef. Sker det ingen åtgärd från chefens sida så kan du kontakta ditt skyddsombud. Skyddsombud tar då upp problemet med arbetsgivaren. Blir ingen åtgärd vidtagen, så kan skyddsombudet med stöd av Arbetsmiljölagen kräva att arbetsgivaren gör en undersökning av den aktuella arbetsmiljösituationen men även ställa krav på att arbetsgivaren ska redovisa vilken åtgärd som ska ske i förhållanden till det problem som uppkommit. Är skyddsombudet inte nöjd med arbetsgivarens svar eller åtgärd så kan Arbetsmiljöverket kopplas in. Men i detta fall så är det är enbart skyddsombudet som kan göra detta, skriver han i ett svar.

Ett skyddsombudsstopp innebär att skyddsombudet har rätt att stoppa arbetet inom det egna skyddsområdet om det ”anses utgöra en omedelbar och allvarlig fara för medarbetarnas liv och hälsa”. Skyddsstopp gäller i avvaktan på att Arbetsmiljöverket tar ställning i frågan. Det normala är att skyddsombudet, som beskrivs ovan, först har vänt sig till arbetsgivaren med en begäran om att stoppa verksamheten.

Problemet inom vården är att ett omedelbart stopp ofta skulle få allvarliga konsekvenser. Så här skriver Sveriges Kommuner och Regioner: ”Ett skyddsstopp kan, beroende på omständigheterna, verksamhetens art och förutsättningar, utgöra en samhällsfarlig situation där t.ex. patienter eller brukare inte får medicinsk behandling. Denna typ av regelkonflikt kan vara svår eller omöjlig att hantera vilket innebär att arbetsgivare i något enstaka fall kan tvingas bryta igenom ett skyddsombudsstopp.”