Arbetsskyldigheten är vid enligt Kommunals avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, samt Sobona som gäller anställda i kommunala och regionägda företag. 

Är man tvungen att ta andra jobb?

Svar: Frivillighet betonas. Men man är skyldig att utföra andra arbetsuppgifter inom avtalsområdet. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till att man har rätt kompetens för arbetsuppgifterna. 

Kan man säga nej?

Svar: Ja, men arbetsskyldigheten är långtgående. Arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet vid en omplacering, men det kan vara svårt att som anställd få rätt. I så fall ska det finnas väldigt starka skäl till varför arbetet inte kan utföras.

Kan den som tidigare är omplacerad bli beordrad att utföra annat arbete?

Svar: I den situation som nu råder har arbetsgivaren stora möjligheter att tillfälligt omplacera anställda. Om man är undersköterska och av hälsoskäl inte kan arbeta i vården kan ett läkarintyg vara avgörande. Här bör man ta hjälp av sitt lokala fack. 

(Fler frågor och svar nedan)

Kan den som jobbar natt bli beordrad att jobba dag?

Svar: Ja, när det är ett extra ordinärt läge kan arbetsgivaren förändra bemanningen, men en riskbedömning ska göras och förhandling ska ske med facket. Arbetsgivaren ska dock ta hänsyn till om man som anställd har ett giltigt skäl att säga nej. Den som arbetar dag kan också behöva arbeta natt.

Kan den som arbetar dagtid på vardagar behöva arbeta kvällar och helger?

Svar: Ja, schemat kan förändras så att den som jobbar 40 timmar i stället får ett heltidsmått på 38,25 timmar och därmed arbetar kvällar och helger. Om detta berör flera anställda behöver arbetsgivaren först förhandla med facket.

Kan arbetsgivaren bryta min föräldraledighet?

Svar: Chefen kan fråga, men det finns ingen skyldighet att den anställde att bryta föräldraledigheten.

Kan sysselsättningsgraden öka nu?

Svar: Ja, sysselsättningsgraden kan utökas tillfälligt. Om du begärt utökad sysselsättningsgrad ska arbetsgivaren höja den innan någon nyanställs.

Kan man flyttas till en annan arbetsgivare?

Svar: Ja, det finns arbetsgivare som redan har sådana samarbeten. Det kan ske genom att man får tjänstledigt från sitt vanliga arbete och ett nytt anställningsavtal skrivs hos den nya arbetsgivaren. En kommun eller region kan också låta anställda arbeta hos en annan kommun eller region under förutsättning att de anställda vill det. Facket ska informeras. Om krislägesavtalet aktiveras så kan det också bli aktuellt, men tanken är att det i första hand sker frivilligt.

Vad händer med ob-ersättningen om jag blir omplacerad?

Svar: Om ditt ordinarie jobb innebar arbete på obekväm arbetstid och du fick ob-ersättning, men du blir omplacerad till ett arbete som inte är på obekväm arbetstid utgår inte ob-ersättning.

Måste man acceptera jour och beredskap?

Svar: Även om man inte vanligtvis har jour eller beredskap men det nu är nödvändigt för verksamheten så kan arbetsgivaren beordra det. Förhandling måste dock ske med facket. 

Hur mycket jour får man arbeta?

Svar: Man får arbeta högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad. Jour jämställs med arbetad tid enligt arbetstidslagen, därmed måste hänsyn tas till dygns- och veckovila. Men andra regler kan gälla om det finns ett lokalt kollektivavtal.

Källor: Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner