Arbetsgivaren har rätt att bestämma att en anställd ska stanna hemma. För anställda i kommuner och regioner finns en särskild regel i kollektivavtalet med SKR om avstängning av medicinska skäl.

– En arbetsgivare kan meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids. Under ett sådant förbud behåller arbetstagaren sin lön, säger Malin Sjunnebo, avtalsjurist vid Kommunal, till tidningen Arbetet.

Den här regeln kan inte användas vid hur vaga misstankar som helst, bedömer Malin Sjunnebo.

– Arbetsgivaren ska ha gott fog för uppfattningen att förbudet behövs för att förhindra att smitta sprids. Men det är svårt att säga var gränsen går. Vi har inte haft anledning att resonera kring det.

Lön ska alltså betalas som vanligt. Arbetsgivaren kan aldrig tvinga en anställd att sjukskriva sig, betonar Malin Sjunnebo.

– Det är en rättighet att stanna hemma om man är sjuk. Arbetsgivaren kan aldrig förfoga över den rätten.

Det är alltså arbetsgivaren som bestämmer om det är nödvändigt att stanna hemma för att smitta inte ska spridas. 

Om du som anställd är orolig för att bli smittad på jobbet har du inget stöd i lagen för att stanna hemma, bedömer Malin Sjunnebo.

– Förhoppningsvis har man en bra dialog mellan arbetsgivaren, facket och medarbetarna om behovet att stanna hemma. Där har skyddsombuden en viktig roll, säger Malin Sjunnebo.

Om Sverige drabbas av ett större utbrott av sjukdomen kan arbetsgivare inom vården beordra anställda att jobba.

– I första hand får arbetsgivaren försöka få anställda att jobba frivilligt, sedan fördela om i schemat, säger Malin Sjunnebo.

– Arbetsgivaren har ingen lagstadgad rätt att återta redan beviljad semester. Om arbetsgivaren väljer att göra det kan du begära skadestånd.

En längre version av artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.