Enligt Kommunal Väst handlar om det om fyra tillfällen där arbetsgivaren inte informerat eller gjort skyddsombuden delaktiga, skriver Lokaltidningen Stenungsund.

  • När scheman gjordes om för deltidsbrandmän i Skärhamn blev inte skyddsombuden involverade alls.
  • När en tjänst som varit delad mellan två orter på Tjörn skulle ändras till att bara gälla en av orterna gjordes det utan att skyddsombuden fick vara delaktiga. När skyddsombudet påpekade det fick hen ingen respons av arbetsgivaren.
  • Nya larmställ köptes in till stationerna i Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn utan att skyddsombuden fick någon information.
  • Vid ett tillfälle upphandlades ett nytt vattenfordon till brandstationen i Tjörn. Skyddsombudet efterlyste en riskanalys i efterhand. Riskanalysen påbörjades men avslutades aldrig och fordonet beställdes ändå.

Enligt Kommunal Väst handlar det om hindrande av skyddsombud. Efter förhandling, som skedde i december, medgav arbetsgivaren brister och att ett skadestånd på 22 500 kronor ska delas ut.