En brandsläckare fylld med pulver eller skum kan lätt väga över 15 kilo. Att bära med sig den en längre sträcka i handen när man måste släcka en brand kan bli övermäktigt.

Viktor Paulsson, brandman i Karlshamn i Blekinge, kom på uppfinningen Släckväskan. Det är ett slags ryggsäck i vilken man placerar brandsläckaren och orkar ta sig till branden mycket lättare.

– Hade vi haft möjlighet att ha en släckare med oss på brandplatsen på det här sättet hade vi kunnat påverka branden mycket tidigare, säger han.

Han började fundera på utformningen och i dag har han mönsterskydd för Släckväskan.

Nu har också andra branscher också börjat intressera sig för släckväskan, så som rederier och säkerhetsföretag.

Viktor Paulsson menar också att väskan skulle vara en smidig lösning för exempelvis hemtjänstanställda, vårdpersonal och vaktmästare.

– Det är ett sätt att få med sig en släckare på ett snabbt, enkelt och säkert sätt.