Kommunal har bestämt sig för att göra en stor satsning på heltidsanställda brandmäns frågor under avtalsrörelsen och har satt ihop en värvningsgrupp som ska ge sig ut på en tio veckor lång värvningsturné till så många brandstationer som möjligt. 

Redan under måndagen kommer de fyra brandmännen som ingår i värvningsgruppen att besöka sin första arbetsplats: Katarina brandstation i Stockholm.

Det som är speciellt med det här projektet är att två av de fyra brandmännen kommer från det konkurrerande Brandmännens riksförbund, BRF. Mikael Svanberg, som jobbar som brandmästare på Solna brandstation inom Storstockholms brandförsvar, var tidigare förste vice ordförande i BRF och Magnus Sjöholm, som är brandman i Attunda, har suttit i förbundsstyrelsen. De har alltså bestämt sig för att bli medlemmar i Kommunal.

– Om man ska bedriva ett utvecklingsarbete för branschen och brandmännen kommer man inte lyckas om man inte sitter på avtalen, säger Magnus Sjöholm.

– Utifrån avsaknaden av kollektivavtal för alla anställningsformer, deltid, heltid och privat då har man inte den kraften man behöver. Kommunal är ju det förbundet som har alla avtal, säger Mikael Svanberg.

Det blir en mer stabil plattform att bedriva frågor från, menar de. Och då finns det bara ett fackförbund som kan bedriva det arbetet: Kommunal.

Det finns också personal inom räddningstjänst som gått över till Vision och Ledarna. Även dessa hoppas värvningsgruppen kunna locka tillbaka till Kommunal.

Förutom de två kommer också brandmännen Carmelo Lundblad, som jobbar på brandstationen i Västerås, och Joakim Ekholm, från Storstockholms brandförsvar, att delta. De ingår också i Kommunals referensgrupp för räddningstjänsten.

– Vi hoppas kunna väcka lite folk och få alla att dra sitt strå till stacken, säger Carmelo Lundblad.

Avtalsrörelsen har startat och nu pågår sammanställning av alla förslag som kommit in. Under nästa år startar förhandlingarna.

– Det är viktigt att vi blir många för att förbättra de avtalsvillkor som brandmän och brandbefäl behöver för att det ska vara lika attraktivt att vara brandman om tio år, säger Mikael Svanberg.

De menar att det finns ett glapp mellan riksdagens och regeringens ambitioner och det som pågår i kommunal räddningstjänst. Det finns ett flertal utredningar, bland annat totalförsvarsutredningen, som vill stärka både det civila och militära försvaret. 

– När det gäller totalförsvaret tävlar partierna i riksdagen om vem som kan ge mest pengar, men man pratar inte kommunal räddningstjänst. Man lägger miljarder på att utveckla försvaret, men i den kommunala världen lägger man ner brandstationer. Den operativa räddningstjänsten har aldrig varit sämre. Vi måste göra oss hörda och det är Kommunal som kan påverka, säger Magnus Sjöholm.

Det är beklagligt att det måste hända stora katastrofer för att omvärlden ska uppmärksamma brandmännen, menar de. Det skedde 2018 vid skogsbränderna, men under 2019 har inte brandmännen upplevt samma intresse.

– När intresset falnar så passar arbetsgivarna på att titta på effektiviseringsåtgärder som faktiskt ger sämre service till kommuninvånarna, säger Mikael Svanberg.

Målet med turnén är att få fram ett beslutsunderlag på vad Kommunal ska bedriva för frågor. Vilka frågor det blir kommer att sammanställas i en rapport.

Brandmännen i värvningsgruppen har själva ett antal frågor som de vill verka för, bland annat arbetstider, att kunna få cancerdiagnoser klassade som arbetsskada , möjligheten till semester på sommaren och att den särskilda avtalspensionen ska vara personlig. Ett viktigt mål är att nå de som i dag inte är organiserade. Det gäller särskilt de unga och de visstidsanställda.

– Samhället har blivit mer egoistiskt, det handlar mer om vad jag tjänar i stället för att tänka vad jag kan göra för gruppen. Är det någon gång man ska vara med i facket så är det när man är visstidsanställd, säger Mikael Svanberg.

De tycker också att det finns förändringar att göra när det gäller hur Kommunal är organiserat.

– Om man är medlem och ringer till sitt fackförbund så ska man få kunna prata med en kollega som är insatt. Där finns det utvecklingspotential i Kommunal.

Det viktiga är att lyssna på vad kollegerna i landet vill. 

– Vi vill sätta räddningstjänstens frågor på agendan på ett sätt som Kommunal aldrig gjort förut så att vi kan bli det branschförbund som man förtjänar. Stöttar kollegerna ute i landet oss så kommer det här att lyfta, säger Magnus Sjöholm och Mikael Svanberg.

Det här är projektgruppen

Projektgruppen består av fyra brandmän som under tio veckor besöker räddningstjänster som är heltidsorganisationer. Projektledare är Kommunals ombudsmän Susanne Gällhagen och Jonas Nilsson och projektägare är Johan Ingelskog, Kommunals värvningschef.