– I Danmark genomför man just nu två reformer om rätten till tidig pension för människor som jobbat med kroppen i hela sitt liv. I Sverige har vi inte ens någon lösning. Vi har västvärldens mest restriktiva regler och det är klart att det är en orättvisa, säger Ardalan Shekarabi.

I går, måndagöverlämnade Kommunal ett upprop med 25 000 namnunderskrifter med krav om rättvisare pensioner, till socialförsäkringsministern. Framför allt vill Kommunal att systemet för sjukersättning (förtidspension) ses över. Och detta är på gång, lovar Ardalan Shekarabi, vilket även hans företrädare på posten, Annika Standhäll (S) lovade.

– Vi kommer att sätta i gång en utredning under våren. Vi jobbar just nu med direktiven, säger Ardalan Shekarabi.

Kommer den danska modellen utredas särskilt eller ingå i en sådan utredning?

– Vi kommer att återkomma med detaljerna kring hur vi lägger upp arbetet. Men vi jobbar just nu med frågan om en särskild ventil för dem som jobbat med kroppen och slitit ut kroppen och inte når upp till pensionsåldern.

Enligt Shekarabi har Danmark infört generösare regler för att gå i förtida pension för dem som är nära pensionsåldern. Dessutom håller man just nu på med en reform där just människor i tunga särskilt utsatta yrken ska kunna få en generell rätt till tidigare pension.

Det här är frågor som måste lösas oberoende av att pensionsåldrarna i Sverige höjs, anser Shekarabi.

Han har heller inga invändningar mot dagens utspel från LO, i en artikel i Dagens Nyheter, om att höja avgifterna för att på så vis få upp pensionerna. 

– Det är Socialdemokraternas linje i pensionsgruppen. Det borde genomföras. Hittills har de borgerliga partierna inte varit med på en avgiftshöjning, säger Ardalan Shekarabi.