Skillnaden beror på att arbetsgivare inom IF Metalls avtalsområden betalar in betydligt mer tjänstepension än vad arbetsgivare inom Kommunals avtalsområden gör. Personerna i exemplet kommer inte att gå i pension förrän 2064. De antas då ha en slutlön på 30 000 kronor. Alla pensionsbelopp är före skatt.

Så blir pensionen

Undersköterskan Susanne jobbar på ett kommunalt äldreboende. Gruvarbetaren Anders arbetar för ett gruvföretag. Så här blir deras pension:

Totalt får undersköterskan Susanne 20 349 kronor i pension. Gruvarbetaren Anders får 28 018 kronor.

Niklas Hjert, Unionen, och Anne-Maria Carlsgård, Kommunal.

Tjänstepension splittrar facken

KA reder ut

Tjänstepensionsavtal

Susanne har tjänstepensionsavtalet AKAP-KL. Pengarna tjänas in från 19 års ålder. Arbetsgivaren betalar in 4,5 procent av lönen per månad till Susannes tjänstepension.

Anders har tjänstepensionsavtalet SAF-LO. Pengarna tjänas in från 19 års ålder. Arbetsgivaren betalar in 4,5 procent av lönen per månad till Anders tjänste­pension och dessutom en livsarbets­tidspremie på 4,5 procent per månad.

Så stor del av lönen får de ut i pension

 

Fotnot: Beräkningen är gjord av Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef vid Facket för försäkring och finans, på uppdrag av tidningen Arbetet. Prognosen är gjord med antagande om fasta priser och löner, för att pensionen ska gå att sätta i relation till dagens löneläge. Avkastningen på pensionskapitalet antas bli 3 procent årligen. Artikeln är ett samarbete mellan Arbetet och Kommunalarbetaren, som båda ingår i LO Mediehus.