Ropen skalla, bra pension åt alla!

Nehej, inte det, och uppenbarligen absolut inte åt dem som har varit och är själva ryggraden i vår välfärd, nämligen kommunalarna. Förslaget om höjd pensionsålder drabbar många av dem hårdast av alla.

Att frågan berör och upprör er läsare märks tydligt. När Kommunalarbetaren ställde frågan ”Orkar du jobba till 66?” rasade flera hundra svar in på bara några timmar. Engagemanget i ämnet saknar motstycke och visar på att politikerna behöver lyssna på denna viktiga grupp.

De som svarade på KA:s fråga är allihop kommunalare, jobbar inom en mängd olika yrken och har gemensamt att de känner av jobbet i kroppen.

Flera av dem har ännu inte fyllt 60 år men har redan så mycket problem med värk att det är helt uteslutet att de ska orka jobba till 66. 

Många upplever att politikerna är så långt bort från kommunalarnas verklighet att de inte förstår att det är omöjligt att jobba så länge när man har tuffa arbetarjobb. Det är en sak för tjänstemän som sitter vid skrivbord, men en helt annan sak för kommunalare som arbetar med människor och ofta lyfter tungt hela dagarna.

Hit hör exempelvis yrkesgrupper som barnskötare som lyfter barn, undersköterskor som duschar gamla och ambulansvårdare och räddningstjänstpersonal som bär svårt sjuka eller skadade människor. 

När politikerna beslutade om höjd pensionsålder lät det först som att det skulle gå att få ut garantipensionen från 65 år, men när Pensionsmyndigheten och LO granskat förslaget visar det sig att de som har arbetat i 44 år oftast tjänat in så pass mycket till pensionen att de inte har rätt till garantipension.

Endast 1 000–3 000 personer i varje årskull kan omfattas av undantaget. Detta är ett hårt slag mot framför allt kvinnorna i välfärden eftersom de då är hänvisade till att söka sjukersättning för att klara sig. 

Beslutet om höjd pensionsålder är verkligen ett slag i ansiktet på välfärdsarbetarna. De har slitit ut sina kroppar för att ta hand om våra barn och gamla och vi borde skämmas över att nu kräva att de ska jobba längre.

Vårt land kan bättre, vi borde värdera dem som byggt vår välfärd högre än så.